Venstres Guri Melby er villig til å bruke mye penger på barnehagesektoren. Men hun tror det på sikt er god økonomi i å satse på de aller minste.
Venstres Guri Melby er villig til å bruke mye penger på barnehagesektoren. Men hun tror det på sikt er god økonomi i å satse på de aller minste.

Venstre har skyhøye ambisjoner for barnehagene – frykter ikke at det blir for dyrt

Gratis plass for alle. Pedagogandel på 50 prosent og heving av lønn og status for ansatte i barnehager. Men Venstres Guri Melby er ikke bekymret for kostnadene.

Publisert Sist oppdatert

Fredag starter Venstres landsmøte i Ålesund.

Programkomiteen legger i sitt utkast til storingsvalgprogram opp til en offensiv satsing på barnehagesektoren:

  • De vil bruke 11 milliarder kroner på gratis barnehageplass til alle.
  • De vil sørge for garantier om at tilskudd til barnehager blir justert i takt med nye krav.
  • De vil ha en pedagogandel på 50 prosent. Og for å komme dit, vil de sørge for en betydelig heving av statusen ved det å jobbe i barnehage.

Tidlig innsats

– Får dere gjennomslag for alt dette, kan dere bli et dyrt parti for fellesskapet?

– Noen kan kanskje se det sånn, men vi mener at de pengene vi klarer å putte inn i barnas første leveår vil spare oss for store beløp på et senere tidspunkt. Vi vet at frafallet i videregående skole starter allerede helt tidlig i barneskolen. Så mens vi i Norge bruker mest penger i slutten av utdanningsløpet, vil vi heller bruke mest i starten, sier Guri Melby som er sentralstyremedlem og nestleder i Venstres programkomite.

For Venstre er satsing på barnehagesektoren blitt stadig viktigere de senere år. Ifølge Melby skjedde det et skifte i forrige program, da barnehagene ble flyttet fra familiepolitikken og inn i skolepolitikken, som en del av utdanningsløpet.

– Vi har ny kunnskap og ny forskning som viser hvor viktig barnehagen er for at alle skal få en god start i livet, og det reflekteres veldig i Venstres politikk at barnehage er viktigere enn mange av oss har trodd, sier Guri Melby.

Venter gratis-debatt

Programkomiteen går inn for gratis barnehage for alle.

– Dette kommer det helt sikkert til å bli debatt om på landsmøtet. Hva partiet lander på, skal jeg ikke gjette. Men jeg er ganske sikker på at landsmøtet går inn for at det offentlige skal betale en større del av regningen. Om det ender med gratis barnehage for alle eller gratis barnehage for dem som trenger det mest, vil debatten avgjøre, sier Guri Melby.

Den siste utredningen til Barnefamilieutvalget, som ble levert i en NOU 6. mars i år, ble det beregnet at gratis barnehage til alle vil koste 11 milliarder ekstra sammenlignet med dagens ordning med delvis foreldrebetalt barnehage.

– Det er mye penger, og det er også det som er motargumentet fra dem som heller vil satse mer målrettet mot dem med lavest inntekt. Men vi som ønsker gratis barnehage for alle, finansierer dette ved å fjerne den universelle barnetrygden. Så i stedet for universell barnetrygd, blir det universell gratis barnehage.

Behovsprøvd barnetrygd

– Men da tar dere penger fra familier med større barn og som også har betydelige kostnader og betydelige utfordringer?

–  Ja, men vi bruker mer i dag på barnetrygd enn disse 11 milliardene. Vi bruker 15 milliarder pluss et par milliarder kroner på kontantstøtte. Hvis vi fjerner disse ordningene, vil det som blir igjen, anslagsvis 6-7 milliarder kroner, brukes på en behovsprøvd barnetrygd for dem med lavest inntekt. Dette er også det samme som Barnefamilieutvalget foreslår.

– Men da skaper dere vel også mer byråkrati?

– Ja, det er klart at en behovsprøving skaper litt mer byråkrati. Men hvis man innfører gratis barnehage for alle, vil det bli mindre byråkrati på den tjenesten. Så i sum skal det ikke bli mer, sier Guri Melby.

Bemannings- og pedagognorm

Sist helg gikk regjeringen ut med en pressemelding om at andelen pedagoger i norske barnehager skal løftes fra 38 prosent til 44 prosent. Dette etter at regjeringen i budsjettforliket med KrF og Venstre fra i desember i fjor la inn 172 millioner kroner ekstra i 2017 for ansettelse av flere barnehagelærere.

I den samme pressemeldingen gikk det fram at det skal etableres en bemanningsnorm i barnehagene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil imidlertid ikke forskuttere hvordan denne bemanningsnormen vil se ut.

I Venstres forslag til program for de fire neste årene går det fram at partiet ønsker en lovpålagt minimumsnorm for bemanning. Partiet vil ha 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse, hvorav 50 prosent barnehagelærere.

Vil ha pengegaranti

Men mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil finansiere regjeringens satsing via rammetilskudd, skriver Venstre:

«Venstre vil sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager, med garanti om justering av finansieringen når det innføres nye krav til barnehagen.»

– Vil dere ha en stykkprisfinansiering i barnehagene?

– Vi har ikke tatt stilling til måten dette skal gjøres, men heller prinsippet. Det vi er opptatt av, er at hvis det stilles høyere krav til bemanning, så må det følge penger med et sånt krav. At det bidrar til mer penger til barnehagesektoren.

– Men er det mulig å ha en slik garanti uten noen form for øremerking?

– Jeg vil ikke slå det fast helt bastant. Faren, når denne satsingene ligger i en del av rammefinansieringen, er at pengene havner i det store sluket. Så trolig må det en form for øremerking til, i hvert fall en stund, slik at ordningen blir veletablert, sier Guri Melby.

Debatt om utbytte

De siste ukene har det vært mye politisk debatt rundt utbytte i private barnehager. Utbyttet utgjorde i 2015 0,4 prosent av omsetningen i de ordinære private barnehagene i Norge.

På landsmøtet til SV for to uker siden valgte partiet å stille ultimatum om lovforbud mot utbytte fra velferdstjenester foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

Les også: SV til krig mot profitt i barnehager

Partiet Rødt ønsker å stanse alle nyetableringer av private barnehager som ikke er såkalt ideelle, og på sikt gi private barnehager et valg mellom enten å drive ideelt eller selge barnehagene sine til kommunene.

Les også: Tok profitt-debatten på Dagsnytt Atten

På Senterpartiets landsmøte sist helg ble det vedtatt følgende setning i tillegg til det som ellers står i programmet: «Senterpartiet vil arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.»

Les også: Frank Aarebrot om utbytte-debatten: - Litt absurd

Les også: Ap-Jonas sier blankt nei til SVs barnehage-ultimatum

– Ufint av venstresiden

I Venstre er man klare på at private barnehager er et gode for samfunnet.

– Jeg synes det må være lov å diskutere hvem som starter og driver barnehager. Men den retorikken som venstresiden kjører mot alle de barnehagene som i all hovedsak leverer gode tjenester, er direkte ufin. Mitt inntrykk er at de private barnehagene driver et tilbud av høy kvalitet. Hvis de tar ut profitt, og det ikke går ut over tilbudet, må det være lov å tjene penger på velferdstjenester på sammen måte som at en entreprenør eller en arkitekt tjener penger på å levere tjenester til det offentlige. Jeg ser ikke den helt store prinsipielle forskjellen, sier Guri Melby og legger til:

– Noen av de private barnehagene ligger langt foran de kommunale barnehagene i kvalitet. Da er det skammelig at noen definerer dem på den måten.

– Still heller krav!

Hun mener SV, som under Kristin Halvorsen hadde en pragmatisk tilnærming til spørsmålet da de private sterkt bidro til full barnehagedekning, har gjort helomvending.

Les også: SV - slik heiet de fram barnehagene de nå vil bli kvitt

Les også: Lise har drevet AS siden 2006 - utbytte har aldri vært noe tema

– Nå ser de på private aktører som kyniske kapitalister. Dette er en viktig sak hvor de borgerlige skiller seg fra venstresiden. Vi er klart på borgerlig side i dette spørsmålet og mener det er en styrke at barnehagesektoren er mangfoldig og har flere ulike aktører.

– Men det er vel også noen private aktører som har tjent i overkant mye penger på å eie barnehager?

– Det er godt mulig, men da må man heller se på regelverket slik at man unngår det, i stedet for å stemple en hel bransje. Veien å gå er å stille høye krav om kvalitet og se om kravene vi har i dag er gode nok. Hvis vi mistenker at bruker pengene ikke slik det skal, stille krav til innholdet, slår Melby fast.

Økt status - økt lønn

Venstre er blant de etter hvert mange partiene som har tatt mål av seg å få 50 prosent pedagoger i barnehagene. Guri Melby sier at det både er et spørsmål om pengebevilgninger og et spørsmål om tilgang på folk med den rette kompetansen.

– Det begynner å bli bedre, men i en by som Oslo er det vanskelig å finne nok folk med fagkompetanse. For å si det sånn – en norm på 50 prosent klarer vi ikke å oppfylle i morgen.

– Men skal dere klare det, må vel statusen for barnehagelærere heves?

– Ja definitivt. Økt status vil bidra til å øke rekrutteringen og gjøre denne karriereveien interessant for flere.

– Hva slags tiltak ser dere for dere?

– Jeg tror egentlig at det er en god del av de samme tiltakene som vi snakker om for å heve statusen blant lærere. Bare det å stille krav om utdanning, bidrar til å øke statusen, for da forventer folk som kommer i barnehagen å møte folk med en viss kompetanse. Det er også viktig at det er muligheter for videre utdanning, slik at man kan utvikle seg i jobben. Og så må det være ulike karriereveier slik at man kan spesialisere seg i ulike retninger hvis man ønsker.

– Hva med lønna?

– Med mer utdanning vil det også bli høyere lønn for flere, sier Guri Melby som er imponert over jobben som gjøres ute i barnehagene:

– Det som jobber i sektoren gjør en fantastisk jobb. Jeg har selv en sønn som har startet i en liten familiebarnehage i Oslo. Hun som driver den klarer ikke bare å håndtere flere barn i hverdagen, men er også flink til å gi dagene innhold. Så full ros til dem som gjør denne jobben!

PS! Venstre sliter i motvind foran landsmøtet og får 2,7 prosent på Norstats siste meningsmåling, melder TV2. Partiet ligger dermed godt under sperregrensen og risikerer å ende opp med kun én representant på Stortinget etter høstens valg. Ikke siden1985 har partiet hatt så lav oppslutning.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

 

Powered by Labrador CMS