Daglig leder i Kråkeby barnehage, Tove Rygh de Flon, har gjennom en årrekke jobbet spesifikt med foreldresamarbeid. Nylig relanserte barnehagen sin egen foreldrehåndbok.
Daglig leder i Kråkeby barnehage, Tove Rygh de Flon, har gjennom en årrekke jobbet spesifikt med foreldresamarbeid. Nylig relanserte barnehagen sin egen foreldrehåndbok.

– Unngår problemer med foreldrene når vi har et godt fundament

At barnehageansatte skjelles ut av misfornøyde foreldre kan unngås. – Jeg kjenner meg ikke igjen i problemet, sier daglig leder i Kråkeby barnehage, Tove Rygh de Flon.

Publisert

Hun har mange års fartstid fra barnehagen, som er en del av Samvirkebarnehagene, en kjede bestående av seks foreldreeide barnehager.

Tidligere denne uken fortalte kommunalsjef for oppvekst i Grimstad kommune, Anne-Grete Glemming, om ansatte i skole og barnehage som ble sykmeldt eller sluttet i jobben etter å ha blitt skjelt ut eller utsatt for trusler eller trakassering fra foreldre.

– Vi ser en tendens til at foresatte i større grad har en annen adferd og framferd ovenfor ansatte enn vi ønsker og har vært vant til. Det er en nasjonal trend, og noe som gjelder hele landet – men også Grimstad og Agder, sier Glemming til barnehage.no, og snakker om at flere både barn og voksne føler seg krenket, og at graden av hva man tåler har blitt mindre - som igjen gjør at enkelte foreldre har en adferd som i større grad hemmer enn fremmer et godt samarbeid.

Mangler ikke barnehagelærere

Tove Rygh de Flon har ikke opplevd det samme – og mener det har en helt konkret forklaring:

– Vi har ikke det samme problemet med å få tak i kvalifiserte ansatte som for eksempel i Oslo. Når man har mange ufaglærte og vikarer, og mangler mange pedagoger, får foreldrene et annet tilbud enn de var forespeilet. Det påvirker tryggheten til foreldrene.

Barnehagelederen forteller at Fredrikstad er en tilflyttingskommune, og at mange flytter til byen fra særlig Oslo-området.

– Vi opplever at mange har erfaringer fra dårlige barnehager.

Hun merker seg at kommunalsjefen påpeker at det er en nasjonal trend at foreldrene har høye forventninger til tilbudet – og at terskelen for og måten det blir sagt ifra, blir hardere.

– Jeg vet samtidig at dette er noe som oppleves i større grad i skolen. At foreldrene krever mer, og at lærerne parallelt har fått mindre handlingsrom. Jeg tror nok det er vanskeligere å være lærer for barn i 12-14-årsalderen. Men vi som barnehager har ikke opplevd det slik.

Hun forteller at barnehagen alltid har jobbet for å ha en god relasjon med foreldrene. For halvannet år siden startet også et Rekom-prosjekt i Samvirkebarnehagene om kvalitet i barnehagen, inkludert relasjonskompetanse i foreldresamarbeidet. Der har barnehagene gått et steg videre fra foreldreveiledning og råd, til å i større grad se på foreldrene som en ressurs i arbeidet med å forstå barna bedre.

Samler all relevant informasjon

Barnehagene har også nylig relansert sin egen foreldrehåndbok.

– Vi opplever jo selvsagt også ulike situasjoner hos oss, der foreldre er uenige. Og det er det lov til. Men når man har et godt fundament utvikles det ikke til en konflikt. Det er utgangspunktet for foreldrehåndboka, sier de Flon.

I tråd med at lovverk og rammer har blitt mer komplekse, har også både barnehagene og foreldrene fått mer å forholde seg til.

– Tanken var at vi kan ikke inkludere absolutt alt barnehagen jobber med i et møte eller en årsplan. Det er for mye å ta inn. Foreldre etterspurte også mer informasjon skriftlig.

Løsningen ble å samle alt av relevant informasjon på en egen nettside, inndelt i kapitler og med mulighet til å søke opp enkelttemaer.

– De fleste blir jo overlesset med informasjon, nær sagt uansett hva det gjelder. I foreldrehåndboka samler vi alt som er relevant for barnehagen vår, og om måten vi jobber på.

Svært mange lurer på praktiske ting, som alt fra hva barna skal ha på seg til hva de spiser i barnehagen.

– Alt det er samlet i den praktiske biten. Så har vi et kapittel om det pedagogiske innholdet. Vi har også et kapittel om ulike samarbeidspartnere, som PPT, barnevern og helsestasjon. Der handler det i stor grad om å ufarliggjøre de ulike instansene. Hos oss ser vi på dem som ressurser, som vi ikke skal være redde for å samarbeide med, sier de Flon, og fortsetter:

– Det viktigste er at foreldrehåndboka er et håndgripelig og lett tilgjengelig dokument som fungerer som en bruksanvisning for barnehagen vår. Vi forklarer for eksempel at vi er ute hver dag, og hvorfor. At dette er maten vi serverer – og forklarer at den er basert på de nasjonale kostrådene. I sum gjør det at det blir færre områder å diskutere, og det blir enklere for foreldrene å forholde seg til.

Håndboka har også et stort kapittel om foreldresamarbeid.

– Der står det hva vi forventer av dem, og hva vi involverer dem i. Og der understreker vi at det er de som foreldre som er barnas aller viktigste ressurs.

Den vanskelige foreldrerollen

Kråkeby-lederen har merket seg en dreining i holdninger mot at samfunnet i stadig større grad har ansvar for ikke bare barns læring, men også oppdragelse.

– Men slik er det jo ikke, det er foreldrenes ansvar. Men når vi som barnehage får en tettere og nærere relasjon til foreldrene, kommer vi også i posisjon til å støtte dem i oppgaven. Det er foreldrene som er de viktigste i barnas liv.

Hun tror ikke det handler om at foreldrene ikke ønsker å ta ansvar:

– Men de blir bombardert med krav, som at alle skal ha tre aktiviteter om ettermiddagene, og så videre. Det blir for mye, det går ikke rundt.

Samtidig tenker hun mange foreldre kjenner på en usikkerhet knyttet til rollen.

– Går man på nett for å finne råd, kan man risikere å bli enda mer usikker. Vi oppfordrer heller foreldrene til å bruke hverandre, og å være sammen med barna sine i grupper også hjemme. At de får sett hvordan barna agerer sammen med andre, og at de kan diskutere med andre foreldre.

Foreldre som ressurs

Hun forteller at de på foreldremøter gjerne kan diskutere barnas regler og rutiner knyttet til skjermbruk og måltidsituasjoner.

– Da er det mye bedre at de diskuterer dette med de andre foreldrene heller enn å lese råd på nett. På den måten kan de bruke hverandre som en ressurs. Det er tross alt foreldrene som er landsbyen rundt barna – og jeg tror de fleste liker den tanken, at de bryr seg om også andres barn, sier hun, før hun påpeker:

– For foreldrene er jo barna de menneskene de er aller mest glad i. Vi som jobber i barnehagene skal ikke komme med noen pekefinger, men heller støtte opp om den viktige rollen de har.

Powered by Labrador CMS