Professor ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved HSN, Thomas Moser.
Professor ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved HSN, Thomas Moser.

Forsker på barn i bevegelse

Forskere fra HSN hjelper Sandefjord kommune med å få mer fysisk aktivitet i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Forskerteamet fra Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har gjennomført en kartlegging av hvor fysisk aktive barna er i barnehager i Sandefjord, og følger nå prosessen med å sette i verk tiltak i barnehagene.

Les hele saken på høgskolens hjemmeside.

Prosjektet er drevet av Sandefjord kommune, men HSN bistår med forskningsdelen.

– Sandefjord kommune har store levekårsutfordringer og kommunen ønsker å jobbe med tverretatlige prosjekter. Et strategisk område i denne satsingen er barns og unges fysiske og psykiske helse, sier kommunens prosjektleder for «Barn i bevegelse» Janne Borch-Jenssen.

Praksisnær tilnærming

"Barn i bevegelse" er et samarbeidsprosjekt mellom kommunens fysioterapitjeneste for barn og unge og de kommunale barnehagene for å redusere marginalisering/sosial ulikhet i helse.

– Forskerne sørger for at vi får pålitelige data som analyseres i sammenheng, både for å skape ny forskningsbasert kunnskap og for å gi oss i kommunen et nødvendig grunnlag for mål- og tiltaksarbeidet ute i feltet. De bidrar også med uvurderlig kunnskap om relevant forskning på området. I tillegg til at forskerne er teoretisk oppdaterte og kunnskapsrike, oppleves de som praksisnære i sin tilnærming til arbeidet med barnehagene og som ydmyke samarbeidspartnere på kommunens arena, sier Janne Borch-Jenssen.

Steinar Øvreås som underviser til daglig ved barnehagelærerutdanningen på HSN sier det har vært en fantastisk respons og interesse fra barnehagene:

– Mange av de ansatte har også gått med aktivitetsmålere, og samtidig loggført aktivitetene barn og voksen gjorde. De ansatte har også svart på et spørreskjema, for å få en oversikt over barnehagenes forutsetninger og muligheter for fysisk aktiv lek for ulike barnegrupper. Barnehagene og prosjektgruppen i Sandefjord kommune har gjort en god jobb i å følge opp loggføringer av aktiviteter, og logistikken rundt for å sikre at barna får på seg de rette akselerometrene hver dag. Samtidig er det god svarprosent på spørreskjemaet, noe som ga godt grunnlag for å presentere mulige utfordringer og styrker hos de enkelte barnehagene som nå har gått i gang med å se på egen praksis, miljø og organisering, sier Øvreås.

Følg barnehage.no på Facbook og Twitter.

Følger tett opp

– Barnehagene arbeidet internt med utgangspunktet i teoriformidlingen, funnene fra aktivitetsmålingene og spørreskjemadataene fra deres barnehager. Hver barnehage startet altså arbeidet med å planlegge de tiltakene som de selv vurderer som viktigst for å skape bedre betingelser for fysisk aktiv lek, sier professor ved Institutt for barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap ved HSN, Thomas Moser.

Arbeidet fortsetter i barnehagene, og blir kontinuerlig fulgt opp.

– Vi gleder oss veldig over barnehagenes gode arbeid etter seminaret, og ikke minst også over de meget gode vurderingene som seminaret som helhet fikk av deltakerne, sier Moser.

Powered by Labrador CMS