– At barnehagene er stengt i to timer en dag er et mye mindre problem enn forringelsen i kvalitet dette kuttet vil gi, sier PBL-direktør Anne Lindboe om onsdagens aksjon.
– At barnehagene er stengt i to timer en dag er et mye mindre problem enn forringelsen i kvalitet dette kuttet vil gi, sier PBL-direktør Anne Lindboe om onsdagens aksjon.

– Det er regjeringens politikk som rammer foreldre og barn, ikke PBLs aksjon

Over 1000 private barnehager ventes å stenge dørene klokka to i morgen. – Oppslutningen ser ut til å bli veldig bra, sier PBL-direktør Anne Lindboe om markeringen.

Publisert

Torsdag i forrige uke ble det kjent at PBL oppfordret landets private barnehager om å stenge allerede klokken 14 onsdag denne uken. Oppfordringen er å markere motstand mot regjeringens forslag til kutt i tilskuddet til de private barnehagene i 2022.

Aksjonen har møtt både støtte og motstand. Det siste blant annet fra SV og Rødt, som oppfordrer foreldrene om ikke å hente barna sine klokka to. Mens kunnskapsminister Tonje Brenna blant annet sier til Nrk at hun mener det er synd at PBL skyver barn og foreldre foran seg.

– Gjør dere det?

– Nei, det er feil. Det er regjeringens politikk som rammer foreldre og barn, ikke PBLs aksjon, sier Lindboe, og utdyper:

– At barnehagene er stengt i to timer en dag er et mye mindre problem enn forringelsen i kvalitet dette kuttet vil gi. Det er fullt forståelig at det kommer kritikk. Å stenge er et dramatisk virkemiddel. Men så vil jeg understreke at det store problemet er ikke stengingen, men det store kuttet regjeringen nå påfører de private barnehagene. Man må plassere skapet der det skal stå, mener Lindboe.

– Vil få konsekvenser

Hun understreker alvorligheten i at rundt 400 millioner kroner tas ut av sektoren til neste år. Nærmere 600 millioner i 2024, når samtlige private barnehager får et pensjonspåslag på ti prosent.

– Det er hele overskuddet som eksisterer i sektoren per i dag. Det er det som vil få konsekvenser. Konsekvenser som familiene vil merke, enten i form av dårligere kvalitet i barnehagen, eller at barnehagen rett og slett ikke har driftsgrunnlag og må stenge. I den konteksten blir to timers stenging et veldig lite problem.

Som barnehage.no tidligere har omtalt, viser en undersøkelse PBL har foretatt blant enkeltstående barnehager i medlemsmassen at kuttet vil ramme hardt.

Blant 400 spurte styrere/daglige ledere oppga et stort flertall at reduserte tilskudd vil svekke barnehagens forutsetninger for å levere tjenester av høy kvalitet. Drøyt 65 prosent av disse peker på kutt i vikarbruk som en mulig konsekvens. Så følger kutt i leker og utstyr, kutt i kompetansehevning, å drive i underskudd og kutt i vedlikehold. 27 prosent nevner kutt i turer og aktiviteter for barna.

Samtidig: Nær 16 prosent sier de vil vurdere salg av barnehagen og 11 prosent vil vurdere nedleggelse.

– Vi har aldri tidligere hatt så mange enkeltstående barnehager som har tatt kontakt, og uttrykker at de ikke lenger klarer å stå alene. Politikken vi nå ser fra den nye regjeringen kommer til å akselerere konsolideringen i sektoren. Det må vi gjøre politikerne oppmerksomme på.

Blant barnehagene har oppslutningen vært stor, og Lindboe anslår at rundt tusen barnehager, nærmere halvparten av medlemsbarnehagene til PBL, vil delta i markeringen.

– Aksjonen har et veldig bredt engasjement, og alle typer private barnehager vil bidra.

– Får støtte

– Hva med foreldrene: Det er også flere av dem som er kritiske til aksjonen?

– Jeg opplever generelt at vi har stor støtte ute blant folk. Men ja, det er noen foreldre som er kritiske, og det er også lett å forstå. Samtidig tror jeg ikke nødvendigvis alle har satt seg like godt inn i problematikken, sier Lindboe, og legger til:

– Samtidig vet vi at det kan være en praktisk utfordring for enkelte å hente barna tidlig. Da må vi ha forståelse for det, og legge til rette.

– Dere var i møte med kunnskapsminister Tonje Brenna fredag. Nå over helga uttaler hun seg sterkt kritisk til PBL-barnehagenes markering. Hvordan var egentlig klimaet under møtet?

– Det var et fint møte. Vi opplever absolutt at hun er lydhør. Og så er det viktig å understreke at her er det også et finansdepartement som er involvert. Vi opplever kanskje at dette er en avgjørelse hun har tatt på sviktende grunnlag. Vårt budskap har hele veien vært at man må se på sluttsummen, og ikke kutte i enkeltelementer når man beregner tilskudd, sier Lindboe, og legger til:

– Jeg tror egentlig at hun forsto det. Vi håper det. Vi kan ikke stå i en slik kamp hvert år, det skaper veldig stor usikkerhet i sektoren.

Møttes i debatt

I går møtte Lindboe SV-politiker og utvalgsleder Eirik Faret Kristiansen fra Stavanger til debatt i Dagsnytt 18. Han er blant dem som oppfordrer foreldrene om å boikotte aksjonen - blant annet med bakgrunn i det PBL selv melder på sine hjemmesider: I et juridisk perspektiv er utgangspunktet at barnehagene har en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter. Dette er en avtale som man er forpliktet til å overholde dersom det ikke er veldig gode grunner til at man ikke klarer det.

– Betyr det at barnehagene kan oppleve å få krav om tilbakebetaling fra foreldrene?

– Ja. Men samtidig er hele hensikten med markeringen at barnehagene ønsker å fortsette å levere god kvalitet - selv om dette er en ulempe på kort sikt, sa Espen Rokkan, direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, til barnehage.no før helga.

På spørsmål om hva Lindboe svarer til dem som ikke vil hente barna tidlig onsdag, sier hun:

– Jeg synes det er veldig synd at ikke SV vil jobbe sammen med oss. Det gir barnehagene dårlig kvalitet. Og jeg tror både vi og SV er enige om at god kvalitet i barnehagene er viktig.

– Men så er det selvfølgelig sånn at hvis foreldrene har problemer med å hente, så skal barnehagene stille med et tilbud. Aksjonen er på ingen måte tenkt å ramme foreldrene, men i stedet er tanken at vi skal stå opp sammen med foreldrene. Og vi har fått mye støtte, og veldig mange foreldre er bekymret over den økonomiske situasjonen til barnehagen sin. Og er glade i barnehagen sin.

Markering foran rådhuset

I tillegg til at barnehager over hele landet ventes å stenge klokken to, er det også enkelte som planlegger å markere seg ytterligere. Som i Gjøvik, der både ansatte og foreldre oppfordres til å møtes til markering utenfor rådhuset.

– Akkurat det har jeg ikke oversikt over, og er ikke noe som er organisert av PBL. Men jeg regner egentlig med at det blir noen ordførere og andre politikere som får besøk i morgen. Det mer et voldsomt engasjement, og mange barnehageeiere er frustrerte og forbanna, og ønsker å si i fra.

Powered by Labrador CMS