Fikk nytt tilbud – svarer med å trappe opp streiken

Mandag inviterte Spekter de streikende barnehageansatte tilbake til forhandlingsbordet. Tilbudet blir blankt avvist. Nå varsler organisasjonene en ytterligere opptrapping av streiken.

Publisert Sist oppdatert

«Det foreligger ingen planer om å avvikle streiken og utspillet fra arbeidsgiver inneholdt ingen gode løsninger», skriver Fagforbundet i en pressemelding.

Dermed ser det ikke ut til å bli noen snarlig løsning på konflikten som til nå har rammet 1200 barn i 14 barnehager i Akasia.

Dersom konflikten ikke blir avblåst før den tid, vil ytterligere 76 medlemmer fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne gå ut i streik fra og med mandag.

Fikk nytt tilbud

Mandag kom arbeidsgiverforeningen Spekter med et nytt tilbud til de streikende.

Onsdag har forbundene vurdert tilbudet – og forkastet det.

 – Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det, mener forhandlingslederne i de fire fagforbundene.

Spekter har primært foreslått at partene avtaler en midlertidig innskuddspensjonsordning som kan reforhandles når det er avklart hvordan de fremtidige tjenestepensjonsordningene blir.

–  Siden fagforeningene har inngått avtale om slike midlertidige pensjonsordninger i andre virksomheter, er det uforståelig at de ikke kan gjøre det samme i Akasia. Vi er også villig til å vurdere at arbeidsgiver kan overta deler av arbeidstakernes andel av pensjonskostnadene ved en slik løsning, samt å forbedre elementene knyttet til blant annet uførepensjon, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Spekter har alternativt foreslått at Akasia oppretter en egen pensjonskasse med ytelsespensjon for de som var ansatt da barnehagene ble overført til Akasia. Disse kan da velge om de vil forbli i innskuddspensjonsordningen, eller gå over til ytelsespensjon.

«Splitt og hersk»

«Løsningen som Spekter beskriver som «pragmatisk» og å «imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter» er i realiteten en splitt-og-hersk-løsning. Det aksepterer vi ikke. Ordningen vil også være mer komplisert for både ansatte og arbeidsgivere. Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem», skriver de fire forhandlingslederne i pressemeldingen.

Arbeidstakerorganisasjonene har svart Spekter i et felles brev der det blant annet heter:

«Vi stiller oss positive til videre løsningsorientert dialog langs følgende linjer:

Det etableres tariffavtaler for Akasia med lønnsoppgjør for 2016 og 2017 i forlengelsen av det arbeidet partene allerede har gjort ved hjelp av mekleren, der blant annet sykelønnsbestemmelser og annet gjenstår. Pensjonsspørsmålet løses ved etablering av hybridpensjon i samsvar med kravet med virkning fra 1.1.2018. Privat AFP gjøres gjeldende på vanlig måte.» Dermed vil grunnlaget for rettssakene også falle bort.»

Dermed opprettholder arbeidstakerne sitt krav.

Kaller det uverdig spill

Arbeidstakerorganisasjonene gir videre i pressemeldingen uttrykk for at Spekter driver et uverdig spill i spørsmålet om førskolebarnas mulighet til å avslutte barnehagetilværelsen på en skikkelig måte til tross for at barnehagene er rammet av streik.

«Arbeidstakerne forsøkte å rette ut en hånd til Akasia for å gjøre det mulig for førskolebarna å få en god avslutning på årene i barnehagen, ved å åpne for dispensasjoner. Når Spekter later som de tror at dette er et varsel om at plassfratredelsene nå blir trukket tilbake er det et uverdig spill for galleriet,» skriver forbundene og avslutter:

«Anne-Kari Bratten i Spekter vet svært godt at det ikke er slik. Å gi en dispensasjon er selvsagt ikke å avslutte en streik. Vi åpner barnehagene for en avslutning hvis arbeidsgiver søker om det. Så langt har de ikke gjort det. Det er bare å søke. Vi innvilger», skriver de fire forhandlingslederne.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS