DEBATT

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Fagforeninger svarer: – Vi streiker ikke for moro skyld

Og heller ikke for å være slemme mot barna. Flere foreldre har kontaktet arbeidstakerorganisasjonene med spørsmål om denne konflikten ikke kunne ha vært løst på annen måte. Svaret er dessverre nei, skriver de streikende i Akasia-konflikten i dette debattinnlegget.

Publisert Sist oppdatert

Vi streiker ikke for moro skyld.

Og heller ikke for å være slemme mot barna. Flere foreldre har kontaktet arbeidstakerorganisasjonene med spørsmål om denne konflikten ikke kunne ha vært løst på annen måte. Svaret er dessverre nei. 

Det er trist at seksåringene ikke får en skikkelig avslutning av mange år i barnehagen. Det kunne de fått, om arbeidsgiver Akasia hadde søkt om dispensasjon for dette, men det ønsker de ikke. 

Det er dessverre ikke slik at rettssakene som går vil løse uenigheten om pensjon. Vi mener Akasia ikke hadde lov til å legge om en avtalefestet ordning, uten en gang å forhandle om det.  Det spørsmålet vil først arbeidsretten og så kanskje Bergen tingrett finne ut av. 

Partene har vært i en langvarig prosess for å forhandle fram helt nye tariffavtaler for alle deler av Akasias virksomheter. Det tok lang tid før forhandlingene kom i gang og forhandlingene har tatt lang tid. Vårt krav har vært enkelt: Vi krever de samme rettighetene som vi hadde i våre tidligere tariffavtaler. Mer kravstore har vi ikke vært. Akasia har ikke villet gi oss dette. Vi har tilbudt arbeidsgiver et kompromiss: Vi har bedt arbeidsgiver oppgradere den pensjonsordningen de selv har etablert til en hybrid tjenestepensjon. Det vil gi arbeidsgiver mer forutsigbare kostnader enn en ytelsespensjon, samtidig som den inneholder viktige kvaliteter som ytelsespensjonen har: En livslang og forutsigbar pensjon som er like god for kvinner og menn.

De ansatte i Akasia har sagt nei til pensjonsordningene arbeidsgiver har påtvunget dem. Både i kirken og alle andre norske barnehager har de enten den ordningen ansatte i Akasia hadde, eller den som de ansatte nå krever. Litt forenklet kan vi si at alle norske barnehager har en tryggere ordning enn den kirkekonsernet Akasia nå tilbyr. Alle andre, både i barnehager og i kirken har en ordning som er som er kjønnsnøytral og livsvarig. 

Les også: Streiken trappet opp - nå er 14 barnehager rammet

Les også: Streik i syv Akasia-barnehager

I over et år har arbeidstakerne forhandlet for å forsøke å finne en løsning, vi har lagt kompromiss på bordet og søkt å finne felles løsninger. Alle initiativ har blitt møtt med et rungende NEI fra ledelsen i Akasia. 

Streikevåpenet er det kraftigste våpenet vi rår over og vi bruker det bare når alle andre veier er forsøkt. I norsk arbeidsliv har vi tradisjon for å finne løsninger uten å måtte gå til konflikt, men det krever at vi lytter til hverandre. Det gjør ikke Akasia i dette tilfellet. 

Ørjan Myrmel, leder i Fagforbundet Hordaland

Anita Knapskog, leder i Utdanningsforbundet Hordaland

Lars Wiggen, streikeleder for Lederne

Borghild Monsen Tveit, leder i lokal streikekomite, Delta

Powered by Labrador CMS