Paula Hammerskog er kommunikasjonsdirektør i AcadeMedia.
Paula Hammerskog er kommunikasjonsdirektør i AcadeMedia.

Espiras svenske eiere: Alle pengene blir i Norge

Fra Sverige følger Paula Hammerskog og AcadeMedia den norske debatten om såkalt kommersielle barnehager. Hun avviser at en eneste krone fra Espiras barnehager går ut av landet og skulle ønske at flere vil besøke deres barnehager i stedet for å tegne et bilde av hvordan de tror de ser ut.

Publisert Sist oppdatert

Hammerskog er kommunikasjonsdirektør i AcadeMedia, det svenske utdanningsselskapet som eier kunnskapsbarnehagen Espira.

AcadeMedia har rundt 500 enheter og 9.000 ansatte innenfor hele utdanningsløpet.

Ifølge Wikipedia hadde AcadeMedia i regnskapsåret 2015-2016 en omsetning på 8,6 milliarder svenske kroner. Netto resultat var 319 millioner.

Vil fokusere på kvalitet

I den norske valgkampen er kampen mot fortjeneste på barnehagedrift blitt et sentralt tema. Her svarer Paula Hammerskog på barnehage.no sine spørsmål om drift, økonomi, vekst og norsk politikk:

– Hvordan opplever AcadeMedia den politiske debatten om kommersielle barnehager i Norge?

– Vi synes det er synd at den norske debatten fokuserer på eierformer og penger i stedet for kvalitet og hvordan vi sammen kan utvikle barnehager. Vårt fokus burde jo være på barns framtid, ikke ulike organisasjonsformer.

– Hva er AcadeMedias motivasjon med å drive stort innenfor barnehage i Norge?

– Vi ser at norske og svenske barnehager har mye å lære av hverandre. Vi vet at den svenske barnehagen, der Pysslingen (barnehage- og skolekjede eid av AcadeMedia) var pionerer, er blant verdens fremste, og vi tror at det finnes en interesse i andre land for det vi gjør. Norske barnehager tilhører også verdens fremste, og Espiras pedagogiske profil, men fokus på kvalitet og utviking, gjorde at vi bestemte oss for å satse i Norge.

Vil vokse videre

– Espira har nå cirka 100 barnehager i Norge. Har dere ambisjoner om å utvide virksomheten ytterligere?

– Vi har en vekststrategi, så ja. 

– Hva innebærer vekststrategien deres, og hvorfor er det viktig å bli større?

– Vi ser i dag at det er et stort behov for å starte nye barnehager i Norge. Den demografiske utviklingen og urbaniseringen driver opp behovet for nye plasser. Espiras modell er verdsatt av barn, foreldre og ansatte. I de siste årene har vi også sett økt kunde- og ansatte-tilfredshet innen Espira. Vi ser derfor at modellen er verdsatt og ønsker å tilby denne muligheten til flere barn, foreldre og ansatte.

Mange barnehager, få eiere?

– Vil ikke en ytterligere vekst for Espira gi kritikerne rett i at for mange barnehager blir eid av noen ganske få eiere?

– Det finnes i dag cirka 6.100 barnehager i Norge, av disse er 47 prosent offentlig drevne barnehager og 54 prosent barnehager som drives av en uavhengig styrer. Espira driver i dag 95 barnehager, noe som tilsvarer 1,6 prosent av alle barnehager i Noerge. Det finnes altså mange aktører, det er viktig å huske.

– Er ikke det en trussel mot mangfoldet i barnehagesektoren når stadig flere barnehager har noen ganske få eiere?

– Jeg tror det er viktig å ha både store og små aktører. Jeg forstår følelsen av uro for de store eierne. Samtidig er det viktig å huske at det behøves store ressurser, noe som de store eierne har, om man skal utvikle for eksempel sterke kvalitetssystem.

– Store barnehageeiere har over tid fått mye kritikk fra flere hold for å tappe barnehagesektoren for ressurser på bekostning av tilbudet til barna. Hva tenker dere om det bildet som er tegnet av Espira og andre store barnehageeiere?

– Det er naturligvis utrolig trist. Jeg skulle ønske at de som har dette bildet av oss kom ut til noen av Espiras barnehager og selv så hvordan det ser ut: Virksomheten, medarbeiderne, utemiljøet, innemiljøet, absolutt alt vi gjør viser at det ikke spares inn ressurser på bekostning av barn eller ansatte.

– Pengene blir i Norge

– Hvor mye penger går hvert år over grensen fra Norge til Sverige som en konsekvens av AcadeMedias virksomhet gjennom Espira?

– Ingenting. Espira er et norsk, selvstendig datterselskap til AcadeMedia. Espiras penger blir i Norge.

– Hvordan kan det å eie Espira være lønnsomt for AcadeMedia dersom alle penger i Espira blir i Norge?

– For oss har vår vekststrategi, som fortsatt gjelder, vært bra for utviklingen av AcadeMedia, også økonomisk. Det tror vi at den kommer til å fortsette å være. 

– Er det ikke et poeng at et selskap som er notert på børsen i Stockholm har eiere som egentlig ikke bryr seg om kvaliteten i norske barnehager, bare de får fortjeneste på sine investeringer?

– Nei, tvert imot. Den eneste måten å gjøre en fortjeneste på investeringene er jo ved å satse på kvalitet i alle våre virksomheter.    

«Skatteparadis»

– Er det uproblematisk for AcadeMedia at deres største eier (investeringsfondet EQT) har adresse i skatteparadiset Guernsey?

– Det er et problem i den forstand at mange tror at våre penger havner der. Det gjør de jo ikke. Ingen del av vår fortjeneste har noensinne forlatt AcadeMedia. Eieren du nevner, minker nå sin eierandel, og hovedeier framover kommer til å være det svenske familieforetaket Mellby Gård.

– Hvor store andeler kommer henholdsvis EQT og Mellby gård til å eie framover?

– Det må du spørre dem om. Vi vet at EQT normalt avsluttet eierskapet i sine selskap etter et antall år. Når de gjør det i AcadeMedia, kan vi ikke svare på.

– Deltar gjerne i debatten

– Hvorfor har dere som store eiere vært så lite synlige i debatten som nå pågår?

– Det kommer helt enkelt av at det er ganske vanskelig som svensk å delta i en norsk debatt. Jeg er selv aktiv i den svenske debatten og skulle gjerne være det i den norske også. Vi svarer alltid når noen tar kontakt, det handler altså ikke om at vi ikke vil. Men vi er nok ganske ukjente i Norge, tror jeg, og det fører til at mange kanskje tror at vi ikke vil. Det er imidlertid absolutt ikke tilfelle. Vi svarer alltid.

– Hvilke konsekvenser på kort og lang sikt tror dere det får for dere og andre store eiere at det tegnes et nokså dystert bilde av den virksomheten dere driver?

– Vi vet jo at de som bruker våre barnehager er veldig fornøyde, og det de formidler er i lengden mye viktigere enn den opphetede debatten som politikerne fører.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS