Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Kan unytte arbeidsplassen bedre i utdanningen

Evalueringer gjennomført av blant andre Trøndelag Forskning og Utvikling tyder på at det gjennomgående er for svak kobling mellom teori og praksis i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Les hele saken på Trøndelag Forskning og Utvikling sine nettsider.

– Våre undersøkelser blant studenter og tilbydere av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) tyder på at det kan være mye å hente på mer bevissthet rundt hvordan barnehagene kan og bør tilrettelegges som læringsarena, sa forsker Linn Renée Naper ved Trøndelag Forskning og Utvikling ifølge tfou.no, under et foredrag på Udirs konferanse for Universitet- og høgskolesektoren nylig.

ABLU skiller seg fra ordinær barnehagelærerutdanning ved at studenten er ansatt i en barnehage gjennom hele studietiden. Arbeidsplassen skal være en viktig læringsarena gjennom utdanningen.

Mye tyder på at forventningene til arbeidsplassen ikke er godt nok kommunisert fra dem som tilbyr utdanningen, mener forskeren.

– Våre funn tyder på at man er bedre på å integrere studentenes praksiserfaring i studiet, enn å integrere studieerfaringene og kunnskapen i praksisen, sier Naper ifølge tfou.no.

Det ser ut som barnehagens læringskultur kan være hemmende her, mener hun. Dersom skolefag ikke har en naturlig plass på arbeidsplassen, kan det være vanskelig og uvant å snakke om fag med kolleger. En travel barnehagehverdag har også en tendens til å «spise opp» fagdiskusjonene.

Forskeren mener tydeligere veiledning og krav til hvilken rolle arbeidsplassen har for studentens læring, og mer bruk av studentoppgaver som stiller krav til at arbeidsplass og kolleger involveres, kan være to virkemidler for å styrke koblingen mellom skolefag og hverdagen i barnehagen.

Om ABLU:

  • ABLU er tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager.
  • ABLU er en deltidsutdanning over fire år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.
  • Søkere må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, og ha minst to års relevant heltidspraksis fra barnehage.
  • Studentene må ha avsatt minst 40 prosent stilling av en heltidsstilling til studiearbeid.
  • Trøndelag Forskning og Utvikling, Dronning Mauds Minne høgskolen og NTNU Samfunnsforskning følgeevaluerer kompetansestrategien i barnehager i perioden 2014−2020. Evalueringen av ABLU er en del av dette arbeidet.
Powered by Labrador CMS