- Når barn melder fra om vold og omsorgssvikt, må voksne reagere, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen.
- Når barn melder fra om vold og omsorgssvikt, må voksne reagere, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen.

Henla anmeldelse av barnehage: – Må se på om lovverket bør endres 

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) reagerer på at kommunens anmeldelse av en barnehage i Bergen ble henlagt. Nå skal han i møte med politiledelsen for å diskutere lovverket.

Publisert

I fire år satt to ulike styrere i barnehagen på opplysninger om at barna ble utsatt for vold hjemme. I april i fjor valgte Bergen kommune å anmelde barnehagen. Før jul ble anmeldelsen av barnehagen henlagt, mens foreldrene ble dømt.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) har engasjert seg i saken, og reagerte kraftig da den ble henlagt. 

– Jeg skal ikke påberope meg noen juridisk kompetanse som sier at statsadvokatens beslutning om å henlegge saken var feilaktig. Men jeg reagerer - som byråd og menneske. Det er et paradoks at foreldrene ble dømt, mens anmeldelsen av barnehagen ble henlagt.

Nå skal han snart i møte med ledelsen i Vest politidistrikt for å diskutere saken.

–  En av de tingene vi skal snakke om er om lovverket er godt nok, eller om det bør endres. Det handler igjen om at barn som varsler om vold hjemme skal bli tatt på alvor. Opplever de at de ikke blir tatt på alvor, er ikke det riktig. 

DETTE ER SAKEN

I en periode på fire år satt to ulike styrere i en privat barnehage i Bergen på opplysninger om at barn som gikk i barnehagen ble utsatt for vold hjemme. 

Først i 2016, da en stedfortreder var inne for styreren og den voldsmistenkte faren allerede var meldt til politiet av barnevernet, fikk politiet opplysningene fra barnehagen.

I april i fjor besluttet byrådet å politianmelde barnehagen med bakgrunn i å avklare om barnehagen på straffbart vis har unnlatt å avverge straffbare handlinger (straffelovens paragraf 196).

Byrådet ba også politiet vurdere om barnehagen har brutt opplysningsplikten etter barnehagelovens paragraf 22, selv om brudd på denne ikke kan straffes.

Før jul ble foreldrene dømt, mens kommunens anmeldelse av barnehagen ble henlagt.

– Hvorfor er dette en sak som engasjerer så sterkt? 

– Det er en viktig sak. Det er ingen ting som beveger oss så sterkt som når barn og unge ikke har det bra. Vi vet at det er mange barn i Norge i dag som opplever omsorgssvikt, og fysiske og psykiske overgrep, og det er noe som berører alle - ikke bare oss politikere. Vi sier jo til barna at når de ikke har det bra hjemme, må de si i fra. Da må de også oppleve å bli hørt. Det er derfor vi valgte å anmelde barnehagen, sier Schjelderup til barnehage.no.

– Brukte «lett vold» som oppdragelse

Før jul ble foreldrene dømt for kroppskrenkelse gjennom en periode på fire år: Fra 2012 til desember 2016. Straffen ble 90 dager betinget fengsel med prøvetid på to år. Foreldrene nektet skyld og forklarte i retten at de har brukt «lett vold» i barneoppdragelsen, skriver Bergens Tidende.

Ifølge dommen hadde barnehagen flere notater som viste at søsknene hadde fortalt det samme. Det eldste notatet var fra 2012, men det gikk altså fire år før barnehagen varslet barnevernet.

«Det ligger utenfor rammene for denne saken å ta stilling til hvorvidt bekymringsmelding skulle ha vært sendt tidligere», heter det i dommen, gjengitt av Bergens Tidende.

– Mitt inntrykk er at politiet har tatt saken alvorlig, men det er nødvendig å se om lovverket bør endres etter denne saken. Det blir i så fall en oppgave for regjering og stortingspolitikere, sier byrådslederen til BT, og fortsetter med at han mener det er åpenbart at barnehagen skulle ha varslet tidligere.

– Det er uforståelig at det ikke ble reagert. Når barn melder fra om vold og omsorgssvikt, må voksne reagere. Som samfunn må vi legge barnas beste til grunn.

Fulgte barnehagen tett

– Vi er utrolig lei oss, men jeg kan forsikre om at vi har endret rutiner. Hva kommunen gjør videre, er opp til dem, sier en representant for barnehagen til avisen. 

Schjelderup sier til barnehage.no at kommunen har fulgt den aktuelle barnehagen tett. 

– De har beklaget det som skjedde veldig sterkt, samtidig som de har endret rutiner, og det er vi glade for. Men vi er nødt til å spørre oss om det er teksten i loven eller praksis ute i de enkelte barnehagene det er noe galt med. Vi må spørre oss om det må gjøres endringer i lovteksten. Det skylder vi barna, sier han. 

– Vil kommunen anke henleggelsen? 

– Nei, da er det mer relevant for oss å sette oss ned med politiet og diskutere tematikken. Min opplevelse er at vi har en felles interesse av å se på problemstillingen. Det gikk fire år fra det første varselet kom til noe ble gjort. Det er for lenge, slår han fast, før han avslutter: 

– Dette handler også om kompetanse i hver enkelt barnehage. Vi vet at vold, overgrep og omsorgssvikt kan være vanskelig å avdekke. Her kan vi aldri bli gode nok, det er en kontinuerlig prosess. 

Powered by Labrador CMS