Eidsfoss barnehage i Holmestrand kommune kan nå bli privat.
Eidsfoss barnehage i Holmestrand kommune kan nå bli privat.

Vil selge og privatisere den kommunale barnehagen

Politikerne i Holmestrand vil selge Eidsfoss barnehage for én krone. – Vi i Arbeiderpartiet har landet på at dette er den eneste måten å sikre driften på.

Publisert Sist oppdatert

Det sier ordfører Elin Gran Weggesrud i en sak i Jarlsberg Avis (krever innlogging). Et privat initiativ ser nå på muligheten for å overta Eidsfoss barnehage, og har vært i dialog med Holmestrand kommune om å drive den videre som en privat barnehage.

Eidsfoss barnehage ble åpnet i 1988, og er i dag en to-avdelings barnehage med 12 barn, ifølge barnehagefakta.no.

«Eidsfoss er fortsatt et lite og derfor et sårbart samfunn. Barnehagen er en vesentlig del av infrastrukturen, som framover vil bidra til økt tilflytting. Bygda vår står i fare for å oppleve «forgubbing» dersom ikke barnefamilier velger å etablere seg her.

Som kjent har det over lengre tid nærmest blitt en årlig tradisjon at barnehagen foreslås nedlagt i behandlingen av kommunebudsjettet. Til nå har tilbudet overlevd hver gang, men det har ofte handlet om få stemmers overvekt i kommunestyret. Sist nå på forsommeren ble barnehagen reddet «i siste sekund», med en stemme.

Vi frykter at spørsmålet om nedlegging vil fortsette å komme opp også i årene framover. For barnefamiliene, ansatte og lokalsamfunnet er dette en høyst ugrei situasjon. Det skaper stor usikkerhet om fremtiden. Både for folk og fellesskap koster det tid og krefter å måtte ta kampen minst en gang i året», skriver interimstyret for «Bevar Eidsfoss barnehage» i et brev til kommunen.

Kommunedirektøren innstiller på å selge barnehagen for én krone. Noe politikerne var enige om.

– Den barnehagen betyr mye for folk i Eidsfoss. Vi i Arbeiderpartiet har landet på at dette er den eneste måten å sikre driften på. Barnehagen fortjener å få rom til å utvikle seg som en nisje-barnehage. Ved å satse på kunst og friluftsliv, kan dette bli en barnehage som foreldre velger å kjøre til, sier ordfører Elin Gran Weggesrud ifølge avisen.

Hun trakk også fram at en slik løsning vil ha en positiv effekt på kommunens budsjett.

– Det å drive små barnehager er dyrt. Hvis alle de kommunale barnehagene var store med seks avdelinger kunne vi spart 12 millioner kroner. Dette er et av de største strukturgrep vi kan ta.

Innstillingen til kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. Saken blir endelig vedtatt i kommunestyremøtet 14. desember.

Powered by Labrador CMS