Ydalir barnehage i Elverum er en av seks kommunale barnehager som kan få kortere åpningstid fra neste høst
Ydalir barnehage i Elverum er en av seks kommunale barnehager som kan få kortere åpningstid fra neste høst

Vil kutte åpningstiden i seks av sju kommunale barnehager

– Barnehageansatte må strekke seg for langt.

Publisert

Barnehageansatte i Elverum får ikke tiden til å strekke til med dagens åpningstid fra 6.45 til 17.00. Nå er et forslag om å redusere åpningstiden med 45 minutter i de kommunale barnehagene sendt på høring til barnehagene og foreldrene. 

Barnehagesjef Lena Haugseth sier til avisa Østlendingen (krever innlogging), som omtalte saken først, at forslaget handler om å legge bedre til rette for de barnehageansatte, som føler at de må strekke seg for langt slik forholdene er i dag. Hun frykter at de vanskelige arbeidsforholdene de ansatte melder tilbake om vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe i barnehagen, og at de vil ha problemer med å rekruttere ansatte.

– Det har foreløpig ikke ført til flukt fra yrket. Men det er bare et tidsspørsmål, så vi må gjøre noe for ikke å miste gode ressurser, så vi bør være i forkant.

Haugseth forklarer i forslaget at krav til innhold i barnehagene skaper behov for flere voksne på jobb, noe som er vanskelig med dagens åpningstider, og dagens ressurser. Hun viser også til erfaringene fra pandemien, og tiden etter, da foreldrene ikke benyttet seg av den lange åpningstiden. 

– Det sier oss at det ikke er det samme behovet for å ha den lange åpningstiden som det var tidligere.

I tillegg ga organiseringen bedre rom for å innfri forventninger til barnehagen og ansatte, og ansatte opplevde å ha flere kolleger å spille på større deler av dagen.

Forslaget omfatter seks av de sju kommunale barnehagene i kommunen. Det er også sju private barnehager i Elverum. Fem av dem har i dag åpningstid fra 6.30 til 17.00, en har samme åpningstid som de kommunale barnehagene mens en er åpen fra 6.45 til 16.30. 

Etter at forslaget har vært på høring, er det opp til kommunestyret å ta den endelige avgjørelsen.  En eventuell innføring av de nye vedtakene vil skje fra 1. august 2024. 

Powered by Labrador CMS