Balsfjord kommune har over en periode på flere år hatt store utfordringer med å rekruttere og beholde barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Nå ønsker rådmannen å ta grep.

Vil friste med «økonomiske gulrøtter» til nye barnehagelærere

«I barnehagene har samtlige enheter i kommunen driftet på dispensasjon når det gjelder pedagognormen.»

Publisert

Det skriver rådmannen i Balsfjord kommune som bakgrunn når han foreslår flere økonomiske tiltak for å sikre bedre rekruttering av lærere og barnehagelærere, ifølge en sak i avisen Nye Troms (krever abonnement).

Kommunen har over en periode på flere år hatt store utfordringer med å rekruttere og beholde barnehagelærere og lærere i grunnskolen. Det har vært få søkere til stillinger som har vært lyst ut både i barnehager og skoler de siste årene, og både skoler og barnehager i kommunen har ufaglærte som jobber i pedagogiske stillinger, står det videre.

Rådmann Øyvind Korsberg foreslår dermed å innføre et rekrutteringstilskudd på 25.000 kroner for hvert av de to første årene lærere og barnehagelærere er ansatt i kommunen. Beløpet skal utbetales som engangsbeløp ved tilsetting, med krav om to års tilsetting. I tillegg foreslås det å gis inntil 10.000 kroner i flyttestipend for lærere og barnehagelærere som inngår arbeidsavtale med kommunen og som er tilflyttende fra annet fylke enn gamle Troms fylke.

Som seniortiltak for barnehagelærer og lærere i skole innstiller rådmannen på å gi inntil fem fridager per år, som motivasjon for å fortsette i arbeid fra fylte 63 år. Tiltakene er beregnet å koste kommunen 468.000 kroner over de neste to årene. Etter det er tanken at ordninga skal evalueres, ifølge avisen.

Powered by Labrador CMS