DEBATT

Ernst Einarsen mener det er viktig at satsingen på tidlig innsats i barnehager blir videreført i Nye Øygarden kommune.
Ernst Einarsen mener det er viktig at satsingen på tidlig innsats i barnehager blir videreført i Nye Øygarden kommune.

«Noen barn blir fra første stund holdt utenfor leken»

Barnehagen er en læringsarena for hvordan vi skal behandle hverandre, og de opplevelsene en får gjennom disse årene, vil nok kunne prege en for resten av livet, skriver Høyre-politikeren.

Publisert

Det starter i barnehagen.

Barnas første møte med barnehagen er ofte også deres inntreden i en ny verden hvor foreldrene ikke kan gripe inn når ting ikke går deres vei. De møter en gruppedynamikk hvor de må finne sin plass.

For de aller fleste går dette bra, og en får vennskap som holder over tid. Men, noen barn blir fra første stund holdt utenfor leken, noen finner seg ikke til rette fordi de plages av andre barn, og noen finner seg ikke til rette fordi de av ulike grunner har en atferd som er utfordrende for de andre barna.

Barnehageår som setter spor

Barnehagen er en læringsarena for hvordan vi skal behandle hverandre, og de opplevelsene en får gjennom disse årene, vil nok kunne prege en for resten av livet. For noen innebærer dette at en tar med seg uakseptabel adferd inn i skolen, mens andre blir så merket av uønsket adferd at det går ut over trivsel, helse og motivasjon for i hele tatt å begynne på skolen.

Det har vært en stor utvikling i tilbudet som gis av barnehagene på dette området.

I de kommunale barnehagene har programmer som «De utrolige årene» og «Dinoskolen» sammen med «Trygg i Fjell» vært bærende elementer i denne satsingen. Jeg nevner også prosjektet «Språkløyper» som dreier seg om en strategi for en gjennomgående styrking av barns språk-, lese- og skriveferdigheter. Vi har svært kompetente medarbeidere som jobber målrettet med dette hver dag.

Alle skal få samme muligheter

Vi i Øygarden Høyre vil videreutvikle denne satsingen, for å sikre at alle barna våre får nødvendig veiledning når det gjelder å utvikle kompetanse innen sosial adferd. Vi vil at alle, både barn og foresatte, skal føle seg trygge på at barnehagene har stort fokus på at alle skal trives og gis samme muligheter til å utvikle positive ferdigheter i barnehagen, og for øvrig videre i skoleløpet.

Øygarden Høyre har derfor programfestet følgende: Sikre god integrering gjennom barnehage, skole, lag og organisasjoner. Ha felles mobbeprogram for alle barnehager og skoler i kommunen. Vri ressursbruken fra spesialpedagogisk undervisning til bred og tidlig pedagogisk innsats i barnehage og tidlig barneskole. Styrke barnevernet særskilt med formål å øke samarbeidet med de andre tjenestene som arbeider med barn og foreldre. Styrke det psykososiale miljøet på skolene ved å bygge videre på modellen med flere yrkesgrupper rundt elevene.

Innlegget ble først publisert i avisa Vestnytt.

Powered by Labrador CMS