Aldri før har så få barn i barnehagealder vært involvert i ulykker i trafikken som i fjor. Trygg Trafikk fortsetter å jobbe for at det skal bli enda færre. Bildet er hentet fra filmserien Barnehagen på tur.
Aldri før har så få barn i barnehagealder vært involvert i ulykker i trafikken som i fjor. Trygg Trafikk fortsetter å jobbe for at det skal bli enda færre. Bildet er hentet fra filmserien Barnehagen på tur.

Åpner Barnas Trafikklubb: – Vil være trafikksikkerhetens Netflix

De har jobbet for å trygge barn i trafikken siden 1966. Nå åpner Barnas Trafikklubb sidene sine for alle som ønsker å lære barna mer om trafikk.

Publisert Sist oppdatert

I 1964 døde 85 barn i trafikken i Norge. 60 av dem var barn under skolealder, og 41 av dem igjen døde i lek eller som fotgjengere.

– To år seinere ble Barnas Trafikklubb etablert. Det var et skrikende behov for å gjøre noe dramatisk med trafikkopplæringen, forteller Kenneth Minde.

Han er seniorrådgiver i Trygg Trafikk, og redaktør for Barnas Trafikklubb. I starten sendte klubben ut pakker til foreldre og barn en gang i halvåret. Etter som samfunnet endret seg, henvendte klubben seg i større grad til barnehageansatte. I dag ønsker Barnas trafikklubb også å nå småskolelærere og barn i alderen tre til ni år, samt foreldre.

– Å få på plass gode vaner tidlig har hele tiden vært mantraet vårt, og en viktig del av arbeidet mot vårt store mål: En nullvisjon for hardt skadde og omkomne i trafikken.

Tidlig satsing på barnehage

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Kenneth Minde er redaktør for Barnas Trafikklubb, og har hatt ansvar for å bygge opp en strømmeside for trafikkopplæring.</span>
Kenneth Minde er redaktør for Barnas Trafikklubb, og har hatt ansvar for å bygge opp en strømmeside for trafikkopplæring.

Trygg Trafikk var tidlig ute med å satse mot barnehagen. Ikke bare på grunn av de mange barneulykkene, men også fordi organisasjonen forsto betydningen av å etablere gode vaner fra barn er små, står det på hjemmesiden til Barnas Trafikklubb. Dette skjedde i en tid da de færreste barn gikk i barnehage, så veiledning måtte gis både til barnehagen og til hjemmet.

På 1960-tallet ble den svenske barnepsykologen Stina Sandels’ banebrytende forskning om barns atferd i trafikken kjent. Hun påpekte hvorfor trafikksikkerhet for barn må være de voksnes ansvar og gjorde det klart at barns forutsetninger for å tolke trafikkbildet er annerledes enn voksnes. Nettopp dette perspektivet ble viktig i etableringen av Barnas Trafikklubb. I tillegg ble barnehagelærerne tidlig involvert.

– Det viktigste som har endret seg siden den gang, er samfunnet. I 1966 var det et helt annet samfunnsmønster. Mor var hjemme, far på jobb. Men da som nå henvender klubben seg til de voksne. Vi lærer ikke opp elever eller barn, men ønsker at ansatte i barnehage og skole skal blir godt kjent med Barnas trafikklubb og bruke den aktivt i sitt arbeid.

Minde forteller om systematisk kursing av barnehageansatte over hele landet.

– I løpet av neste år vil vi tilby digitale kurs til alle ansatte i alle barnehager.

Han mener kunnskapsnivået i norske barnehager allerede er høyt.

– Men vi ser at de blir ekstra påpasselige etter at de har vært på kurs. Mange rygger inn når de skal parkere foran barnehagen, sier han, og fortsetter:

– Veldig mange barnehager har gode rutiner når de er på tur, og har alltid en voksen foran og en bak. Vi ser også at barnehagene blir stadig flinkere til å tenke på barnas perspektiv. Barna er gjerne mer opptatt av å komme først fram eller hva som er i matpakka - mens de voksne er blitt mye flinkere til å vurdere risikoen. Det ligger lenger fram i panna. Det samme gjelder når det kommer til å sikre i bil.

Følger barnehagens planer

En ting som ikke har endret seg siden 1966, ifølge Minde, er tanken om at både små og store skal snakke - og lære - om trafikk gjennom aktivitet.

– Vi vil inspirere barn og voksne til å gå ut i trafikken og lære. Alt dette handler jo i bunn og grunn om livsutfoldelse: Det største hinderet når man var barn, var jo trafikken.

Minde forteller hvordan alt arbeidet de gjør rettet mot barnehager er forankret i rammeplanen.

– Vi har flere ulike avdelinger, og en egen avdeling for opplæring der personalet har grunnskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning. Vi jobber ut ifra rammeplanen når vi lager alt av innhold, sier han, og fortsetter:

– Samtidig må vi ha 2020-standard på alt vi lager. Skal du lage innhold til barnehager og skoler, må det være bra. Noe de har bruk for, og har lyst til å bruke.

Akkurat nå er en ny serie filmer som tar for seg fagområdene i rammeplanen i produksjon. Samtidig er nettsiden til Barnas trafikklubb utformet som en ny strømmeside, åpen og tilgjengelig for alle som trenger materiale om trafikkopplæring.

– Vi vil være trafikkopplæringens Netflix. Det vi ønsker oss er at alle barnehageansatte og foreldre bruker siden aktivt - slik at vi kan nå nullvisjonen.

I 2019 ble ingen barn mellom 0 og fem år drept i trafikken. Tre barn ble hardt skadd og 31 barn ble lettere skadd. Det er det laveste antallet barn som har vært involvert i trafikkulykker siden 1990.

– Vi er ikke verdensmestere, men at vi har jobbet målrettet med trafikksikkerhet siden 1966 har helt klart hatt mye å si, sier Kenneth Minde.

Barnas Trafikklubb

Trygg Trafikk har laget en egen strømmeside for barn i alderen 3-9 år.

Barnas trafikklubb henvender seg til ansatte i barnehage, lærere på 1. til 4. trinn og barn i alderen 3 til 9 år, samt foreldre og foresatte.

Klubben er nå gratis og åpen for alle.

Barnas trafikklubb har nettopp lansert fem nye tv-serier, hvorav tre er for barn, én for voksne i barnehagen og en for foresatte.

Trym og Madikken midt i trafikken henvender seg først og fremst til skolebarn på 1. til 3. trinn og dekker kompetansemålet om trafikk etter 2. og 4. trinn.

Øisteins trafikblyant er ment å inspirere alle barn i alderen 3-9 år med å tegne og lage trafikkelementer, og tilegne seg kunnskap om trafikk gjennom skaperglede og frilek.

Molly og Partner løser trafikkoppdrag er et velkjent begrep blant barnehagepersonale som tidligere har vært medlem i klubben.

Barnehagen på tur er en tv-serie som viser hvordan ansatte i barnehagen kan arbeide med rammeplanen og trafikkopplæring mens de er ute på tur.

Videre kan barn og voksne blant annet lytte til lydbøker, løse digitale øveoppgaver, og skrive ut og arbeide med aktivitetsheftet til Øisteins trafikkblyant.

Det gamle innholdet i Barnas Trafikklubb er i tillegg samlet i et digitalt arkiv som er tilgjengelig for alle.

Powered by Labrador CMS