Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er klar på at det er viktig for tilliten til barnehagesektoren at barnehagene følger reglene.
Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er klar på at det er viktig for tilliten til barnehagesektoren at barnehagene følger reglene.

Byråden: – Det er avgjørende for tilliten til sektoren at slike lovbrudd blir slått ned på

Først krevde Oslo kommune penger tilbakebetalt fra Økernly barnehage. Fylkesmannen var enig i at barnehagen måtte betale, det samme var Utdanningsdirektoratet. Det er byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) glad for.

Publisert Sist oppdatert

Som barnehage.no omtalte i forrige uke, så har Utdanningsdirektoratet (Udir) konkludert med at Økernly barnehage må tilbakebetale 800.000 kroner for brudd på barnehagelovens bestemmelse om at barnehager ikke kan «ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Økernly barnehage er blant andre eid av PBL-styreleder Eirik Husby.

Da barnehage.no omtalte saken, uttalte Husby at de ikke var enige i konklusjonen.

– Vi jobber nå med å forstå konsekvensen av vedtaket. Det er mange vurderinger vi anser som merkelige. Men det er klart: Har vi gjort feil, er vi lei oss for det og skal rette opp. Men det er langt fra det til å være enig, sa Husby.

Fornøyd

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen er fornøyd med at Utdanningsdirektoratet har kommet til samme konklusjon som Oslo kommune og Fylkesmannen.

– Barnehagen har hatt vesentlig lavere bemanning enn Oslos kommunale barnehager, noe eieren har tjent godt på. Det er avgjørende for tilliten til sektoren at slike lovbrudd blir slått ned på. Det er alvorlig hvis barna ikke har tilstrekkelig antall voksne rundt seg slik at det går utover kvaliteten på barnehagetilbudet, sier hun i en kommentar til barnehage.no.

Ifølge tall fra Udir, hadde Økernly en bemanning på 7,0 per barn i 2014. Den kommunale barnehagen Blakkens vei barnehage hadde på sin side en bemanning på 7,2.

– Betyr dette da at enkelte av Oslo kommunes egne barnehager har gitt et tilbud som har vært for dårlig?

– De private barnehagene er finansiert ut fra gjennomsnittskostnadene i de kommunale barnehagene. Blakkens vei barnehage er et spesialtilfelle da den tidligere var en del av en annen barnehage og leverte årsmelding for første gang i 2014. Året etter hadde barnehagen en grunnbemanning som var i samsvar med kommunens norm, det vil si 6 barn per ansatt, opplyser byråden, og legger til:

– Når det gjelder de private barnehagene, som Økernly, legger tilskuddet fra kommunen til rette for at Økernly kunne hatt tilsvarende bemanning og personalkostnader som gjennomsnittet av de kommunale barnehagene.

Samme kostnader

Ett moment i saken har også vært at 20 kommunale barnehager har hatt tilsvarende eller lavere personalkostnader enn Økernly hadde i 2014. Om det sier byråden:

– Kommunale barnehager finansieres på en annen måte enn private barnehager, nemlig basert på faktiske utgifter. Det betyr at de kommunale barnehagene som hadde lavere personalkostnader enn Økernly i 2014, også mottok lavere offentlig finansiering enn denne, sier hun.

Veien videre

Da barnehage.no snakket med Eirik Husby i forrige uke var han klar på at barnehagen sammen med PBL skal beslutte hva de skal gjøre videre.

Det er tre alternativ. Enten å ta saken via Kunnskapsdepartementet, la retten ta stilling til spørsmålene, eller legge saken død. PBL opplyser på sin side at saken skal styrebehandles senere i august.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, har også vært klar på at dette er en prinsipielt viktig sak:

– Denne saken vil skape presedens både fremover og tilbake i tid, sa hun. 

For ordens skyld: Barnehage.no utgis av PBL, hvor Eirik Husby er styreleder.

Powered by Labrador CMS