– Hittil i 2018 har kommunene vært nødt til å justere opp tilskuddssatsene til private barnehager for 2019 med 27 millioner kroner, skriver Marit Knutsdatter Strand (Sp) i spørsmål til Jan Tore Sanner (H). I dag fikk hun svar.
– Hittil i 2018 har kommunene vært nødt til å justere opp tilskuddssatsene til private barnehager for 2019 med 27 millioner kroner, skriver Marit Knutsdatter Strand (Sp) i spørsmål til Jan Tore Sanner (H). I dag fikk hun svar.

Strand (Sp) utfordret ministeren: – Finansieringssystemet skaper konflikt

– Hvilken sammenheng ser statsråden mellom endringene i krav til bemanning i barnehager og endringene som blir gjort i både private og kommunale barnehager rundt i landet, og hvordan kan finansieringssystemet for barnehager bedre ivareta mangfoldet av barnehager? Det spørsmålet stilte Marit Knutsdatter Strand (Sp) kunnskapsministeren. I dag kom svaret.

Publisert

– Barnehager i hele landet står overfor store endringer, etter økte krav til pedagogtetthet og grunnbemanning i barnehager. Redusert lederstilling, vikarbruk og sammenslåing av barnehager og avdelinger skal gi inndekning i kommunebudsjett.

Det var innledningen til spørsmålet Strand sendte i skriftlig form til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). 

Fordi: 

– Hittil i 2018 har kommunene vært nødt til å justere opp tilskuddssatsene til private barnehager for 2019 med 27 millioner kroner. Dette er en konsekvens av uriktige tilskuddsberegninger og påfølgende ressurskrevende klageprosesser. Finansieringssystemet skaper konflikt flere steder, skriver Strand i spørsmålet. 

Mange eksempler

Hun viser blant annet til Fauske kommune, som i sitt budsjettforslag foreslo å utsette pedagognormen, og fortsetter: 

– Halden kommune vurderer sammenslåing av de kommunale barnehagene. Fredrikstad kommune vurderer å utsette bemanningsnormen. De kommunale barnehagene i Tromsø er i mål med pedagoger og bemanning, men de private sliter fortsatt med normkrava sia tilskuddene ikke blir økt før etter to år. Regnefeil i Mandal kommune kunne gitt 4,2 millioner kroner i mindre tilskudd til de private barnehagene for 2019, om det ikke ble rettet opp. Også i Øvre Eiker, Trondheim og Oslo kommuner er det strid om tilskuddssatsene, skriver hun. 

I dag kom svaret fra kunnskapsministeren. Der viser Sanner til arbeidet regjeringen er i gang med for å se nærmere på regelverket for etablering og finansering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet. 

– Med dette arbeidet følger vi også opp en rekke anmodningsvedtak fra Stortinget som gjelder utvikling av regelverket for private barnehager, blant annet hvordan finansieringssystemet skal ivareta de små og ideelle barnehagene og bidra til en mangfoldig barnehagesektor. Jeg er opptatt av at vi skal se eventuelle endringer i sammenheng, og lage et regelverk som fungerer godt som helhet, skriver integrerings- og kunnskapsministeren. 

Sanner gjentar det han tidligere har skissert; at en gjennomgangen av regelverket og utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019, og være klart innen utgangen av neste år. 

Han fortsetter med å understreke at normene for bemanning vil styrke kvaliteten i barnehagene, og viser også til at potten øremerket en overgangsordning for bemanningsnormen ble økt i budsjettforhandlingene med KrF. Han viser også til at utsettelsen av innføringen av bemanningsnormen, samt mulighet til dispensasjon, er faktorer som vil gjøre overgangen enklere. 

Les hele spørsmålet - og svaret - her.

– Kjent med klagesaker

Til slutt i svaret kommer han inn på hovedpoenget til Strand; som vil ha svar på hva man kan gjøre med finansieringsordningen for å sikre et mangfold av barnehager. Der skriver han at departementet er kjent med at det noen steder er klagesaker på tilskuddssatsene som kommunene fastsetter, og at det i noen tilfeller blir gjort justeringer. 

– Det er viktig at kompetansen til kommunene om fastsettelse av tilskuddene til de private barnehagene er god. I arbeidet med å se på regelverket og eventuelle justeringer i finansieringssystemet vil det være viktig for departementet å sørge for godt veiledningsmateriell for å forebygge feil i tilskuddsberegningene i kommunene. Departementets overordnede inntrykk gjennom dialogen med sektor, er allikevel at samarbeidet mellom kommunen og de private barnehagene i de fleste kommuner er godt, konkluderer Sanner. 

Powered by Labrador CMS