DEBATT

Tone Bækkelie Jacobsen har vært daglig leder i Bredsandkroken barnehage i seks år. - I alle disse årene har kamp om tilskudd vært en tilbakevennende og utmattende sak, skriver hun.
Tone Bækkelie Jacobsen har vært daglig leder i Bredsandkroken barnehage i seks år. - I alle disse årene har kamp om tilskudd vært en tilbakevennende og utmattende sak, skriver hun.

Forskjellsbehandling i nye Moss kommune: – Nå er det nok! 

Som leder av en privat, ideell barnehage i Rygge kommune er jeg nå forbannet, sint og frustrert.

Publisert

Jeg har vært daglig leder i Bredsandkroken barnehage i seks år. I alle disse årene har kamp om tilskudd vært en tilbakevennende og utmattende sak.

Det har vært naturlig å sammenligne seg med Moss kommune hvor tilskuddene har vært betraktelig høyere. De private barnehagene i Moss kommune har fått 21 452,- (barn under 3 år) og 12 812,- (barn over 3 år) mer i tilskudd per barn, enn det barnehagene i Rygge har fått (tall fra barnehagemonitor.no).

Rygge kommune har ligget på 224. plass av 257 kommuner med dårligst tilskudd.

Fra 1. januar neste år slås Rygge og Moss sammen til en kommune, og vi har endelig øynet håp for bedre tilskudd. Tilskudd som kommer barna i kommunen til gode! Mer bemanning, mindre barnegrupper, og større vikarbudsjett er mulig med økte rammer.

Barnehagen er opptatt av å skape et inkluderende miljø for alle barn og voksne, og vi jobber for et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Barna skal oppleve miljøet som trygt, og vi skal tilrettelegge for mestring for alle barn. For å lykkes i dette trengs det tilstedeværende voksne som har tid og evne til å SE alle barn.

Og ja, nok voksne tilstede henger selvfølgelig sammen med økonomiske rammer!

Det er derfor med stor forundring og fortvilelse at jeg nå registrerer at rådmannen har besluttet at åtte av 36 barnehager i Nye Moss kommune fortsatt skal driftes med betraktelig mindre tilskudd enn de andre frem til 2022.

Rådmannen redegjør i en mail til de politiske partiene og henviser til § 16 Kommunesammenslåing:

«Ved kommunesammenslåing skal den nye kommunen beregne tilskuddet til de private barnehagene ut fra den tidligere kommunes regnskap og barnetall i to år etter at kommunesammenslåingen er gjennomført.»

Tolkningsuttalelsen til Utdanningsdirektoratet til §16 sies det ikke noe om:

Det er altså fullt mulig å likebehandle alle barna i kommunen – Hvis man vil!

«Dersom kommunen ønsker å gi mer enn minimumsforpliktelsene til de private barnehagene som forskriften fastsetter, står kommunen fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven og ulovfestet forvaltningsrett.»

Det er altså fullt mulig å likebehandle alle barna i kommunen – Hvis man vil!
Men vil politikerne i nye Moss kommune dette?

For meg som leder, resten av personalet og foreldrene er det uforståelig dersom politikerne går inn for denne forskjellsbehandlingen av kommunens barn. Alle fine ord om viktigheten av tidlig innsats, kvalitet, og satsning på barn og unge mister all troverdighet dersom dette blir virkeligheten i Nye Moss kommune.

Nå er det nok! En ting er å ha langt dårligere rammebetingelser enn nabokommunen. Noe helt annet er å ha dårligere rammebetingelser i samme kommune.

Powered by Labrador CMS