Stortinget

Fikk flertall for forslag om å sikre gode lønnsvilkår i alle barnehager

Publisert

- Dette vil ikke være noe brudd på trepartssamarbeidet, forsikrer Martin Henriksen (Ap).

Mot regjeringspartienes stemmer fikk Ap og KrF tirsdag flertall i Stortinget for følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det kan sikres at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår minst på linje med ansatte i offentlige barnehager, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

- Viktig at alle har gode avtaler

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen sier til barnehage.no at det er viktig at alle i barnehagesektoren har gode avtaler.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

- SV foreslo en lovendring som innebærer et krav om at alle private barnehager skal ha like gode lønns- og arbeidsvilkår som offentlige barnehager for å få offentlig tilskudd. Det mener vi er å gå for langt i å gripe inn overfor partene i arbeidslivet. Vi sto sammen med KrF for et ganske moderat forslag der vi ber regjeringen vurdere hvordan målet skal oppnås, sier Martin Henriksen.

Han understreker at Ap ikke har noe ønske om å bryte trepartssamarbeidet

- I alle saker som har med arbeidsforhold å gjøre, er det en selvfølge å konsultere med partene som har ansvaret for tariffavtale, sier Henriksen.

Ikke en versting

Han understreker at barnehagesektoren absolutt ikke er den som er verst stilt i norsk arbeidsliv.

- De fleste barnehagene har tariffavtaler, og enkelte private barnehager har bedre avtaler enn i det offentlige. Men så kommer det også påstander om at enkelte private barnehager bruker lønn og pensjon for å spare kostnader. Da er det viktig å få avklart i hvor stor grad dette stemmer og deretter se hva man eventuelt kan gjøre med det, sier Martin Henriksen.

Krever ikke identiske avtaler

Han påpeker at det ikke skal være snakk om å kreve identiske tariffavtaler.

- Vi kommer jo aldri til å kreve at arbeidstakere i private barnehager forhandler seg ned til dårligere avtaler der de fra før har bedre vilkår enn i de kommunale barnehagene, sier Henriksen.

- Vil det si at dere ikke ønsker å legge dere bort i innholdet i tariffavtalene som private barnehager har med arbeidstakerorganisasjonene?

- Vi mener at man som hovedregel skal respektere forhandlinger mellom uavhengige parter i arbeidslivet. Men samtidig er det helt naturlig å ha et overordnet blikk på hvordan disse avtalene er utformet.

Powered by Labrador CMS