5. juni setter Norges Svømmeforbund, Redningsselskapet og NRK fokus på trygg vannglede. De vil ha barnehagene med på laget.
5. juni setter Norges Svømmeforbund, Redningsselskapet og NRK fokus på trygg vannglede. De vil ha barnehagene med på laget.

Vil ha barnehagene med på tidenes «flytefest»

5. juni skal «Hele Norge svømmer» sette fokus på trygg vannglede. Da er det viktig at barnehagene deltar, ifølge prosjektleder Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Publisert

Bakteppet for den landsomfattende markeringen er dyster statistikk: Norske svømmeferdigheter er på jumboplass i Norden. Mens 92 prosent av svenske ti-åringer kan svømme 200 meter eller mer, er tilsvarende tall for norske barn 53 prosent, kommer det fram i en pressemelding fra initiativtakerne.

Samtidig druknet 88 personer i Norge i fjor, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Det er to flere enn i 2019.

Med aksjonen vil Norges Svømmeforbund, Redningsselskapet og NRK bidra til at barn og familiene deres opplever trygg vannglede og forstår viktigheten av å kunne flyte. Vi håper barnehagen din blir med, er budskapet.

– Hvorfor er det viktig at barnehagene er med ?

– Det å få vannkompetanse tidlig er kjempeviktig.

Tanja Krangnes understreker betydningen de grunnleggende ferdighetene har for blant annet å kunne ta de riktige valgene når man ferdes ved vann. Selv de minste kan også tilegne seg kunnskap om både førstehjelp og berging - ikke minst selvberging. Etter hvert som de blir eldre begynner barna å dra for å bade med venner. Da er det viktig å kunne ta gode valg og passe på hverandre.

– Gode ferdigheter allerede fra barna er i barnehagealder vil bidra til å få drukningstallene ned.

Dårlig kapasitet og kompetanse

– Hvorfor er vi så dårlige til å svømme i Norge?

– En del barn lærer seg å svømme på fritida, men mange er avhengig av å lære det på skolen. På tross av at elevene ifølge opplæringsloven har krav på at skolen skal bruke de ressursene som er nødvendig for at elevene skal oppnå de fastsatte kompetansemålene, er det stor variasjon i hvor mange timer som settes av til svømming. Bassengkapasiteten er også veldig varierende, og liten for eksempel i Oslo.

Krangnes peker også på et behov for å sette av mer ressurser til svømmeopplæring og styrke lærernes kompetanse, særlig med tanke på å kunne undervise utendørs. At de fleste svømmeanlegg har vært stengt i lange perioder under pandemien har også ført til et stort hull i kunnskapen til et helt årskull skolebarn.

– Heldigvis har vi fått nye kompetansemål for svømming og vanntilvenning i skolen. De inkluderer blant annet livredning og selvberging. Det er også mer fokus på undervisning utendørs, der de fleste ulykkene skjer, og at undervisningen starter tidligere.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Aksjonen er et samarbeid mellom Norges svømmeforbund, NRK og Redningsselskapet. Tanja Krangnes er prosjektleder i sistnevnte. </span>
Aksjonen er et samarbeid mellom Norges svømmeforbund, NRK og Redningsselskapet. Tanja Krangnes er prosjektleder i sistnevnte.

I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Ordningen har blitt videreført siden da. I 2021 er det satt av 72,2 millioner kroner til svømmeopplæring i barnehagene, og det er mulig å søke om inntil 1950 kroner per barn i 2021.

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

– Begynner denne satsingen å gjenspeiles i svømmeferdighetene hos barna?

– Enn så lenge finnes det ikke så mye tall på det. Barns svømmeferdigheter er ikke undersøkt siden 2013, sier Krangnes - og legger til at det ventes ny statistikk på dette i sommer.

Vannskrekk på NRK Super

Som en del av den landsomfattende satsingen kommer nettopp svømming og vann til å være et tema på sendeplanen til NRK framover.

NRK Supers Bamselegen har laget en spesialepisode om vannskrekk. Sammen med kosebamser, barn og Gilbert har de laget sangen «Sjøstjerna» som skal hjelpe ungene med å bli trygge i vannet.

Musikkvideo og en episode med kosedyrkaninen Kitti og Gabriella (6) slippes i NRK Super 28. mai. Mens Chris fra FlippKlipp allerede har gitt ut en sang om å flyte: «Hodet over vannet», og Newton-Dennis lærer å svømme i tre spesialepisoder. Høydepunktet er likevel lørdag 5. juni – når hele landet inviteres til å være med på flytefest direkte på NRK1, kommer det fram i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS