Vedtok kortere åpningstid: – Et kvalitativt løft

Kommunen vedtok å redusere åpningstidene i samtlige barnehager, både kommunale og private.

Publisert

Fram til juni i fjor hadde barnehagene i Strand kommune åpningstider på over 10 timer om dagen, og opp til 52,5 timer pr uke. I juni 2021 vedtok politikerne i Strand kommune å innføre reduserte åpningstider i kommunale og ikke-kommunale barnehager, står det i en sak i Strandbuen (Krever innlogging.)

Alle de kommunale barnehagene, og noen av de private, måtte med endringen redusere åpningstiden med 45 minutter. De resterende private måtte redusere åpningstiden med en time. Nå har samtlige barnehager i kommunen åpent 9,5 timer om dagen, fra kvart på sju til kvart over fire.

16. november skal Levekårsutvalget i kommunen behandle evalueringen, og kommunedirektøren foreslår å videreføre ordningen. Arild Tid Johannessen, barnehagekonsulent i Strand kommune, oppsummerer i saksutredningen at den nye åpningstiden har vært et kvalitativt løft for både barn og ansatte.

I konklusjonen etter evalueringen står det:

Den nye åpningstiden har vært et kvalitativt løft for barn og ansatte med tettere bemanning større deler av åpningstiden. Ved å fordele vaktskiftene over 9.5 timer gjør det også bedre og mindre sårbart for bemanningsorganisering og omorganisering ved sykdom. Den nye åpningstiden har i pandemien gjort det mulig å organisere hverdagen enklere til tross for høyt sykefravær og mangler av vikarer. Dette er et barnehagetilbud som er helt i tråd med landsgjennomsnittet og som majoriteten av brukerne er tilfreds med. Til tross for politisk oppfordring om ulike åpningstider, har styrergruppen gjennom lederforum blitt enig om å tilby like åpningstider. Dette fordi like åpningstider ikke skaper konkurransefortrinn for enkelte barnehager.

I saksutredningen er det vedlagt tilbakemeldinger fra ni av i alt ti barnehager i kommunen. Der står det blant annet:

Ved å redusere åpningstidene har en fått flere voksne til stede i løpet av dagen. Dette gir barna større tilgang til et fang, mer deltakelse i lek og veiledning i for eksempel konflikthåndtering. Redusert bemanning gjør det også lettere å følge opp barna på avdelingen, noe som gir økt kvalitet. Barnehagedagen er lang og hard, med redusert åpningstid har også barna fått kortere dager. Personalet er positive til redusert åpningstid. Det har økt bemanning 45 minutter per dag, noe som kanskje ikke høres så mye ut, men som utgjør en stor forskjell i hverdagen. Det har gitt bemanningen større ro, mer tid til barna og ikke alltid et jag etter klokken. Ro i personalgruppen fører også til større ro i barnegruppen, noe som igjen kan føre til større trygghet blant barna. Personalet ser også fordelene av redusert åpningstid i at en har noe bedre tid til å følge opp barna på avdelingen, mer deltakelse i lek og aktiviteter og generelt større tilstedeværelse. (Rødlandsmyrå barnehage.)

Det å redusere åpningstiden i barnehagen til 0645-1615 har økt bemanningstettheten i kjernetiden. Det merkes veldig godt på avdelingene. Ved å ha økt bemanningstetthet har vi mulighet til å jobbe mer pedagogiskrettet i flere timer i uken. (Bekkevegen barnehage.)

Redusert åpningstid har gitt oss tettere bemanning utover dagen. Dette har væt utelukkende positivt i forbindelse med lek og aktivitet med barn. Økt bemanningstetthet har gitt barna større tilgang til et fang, deltakelse i lek og veiledning i for eksempel konflikthåndtering. Det har blitt lettere å følge opp barna på avdelingen. Det ha blitt mindre belasting på personalet når f.eks. mat skal lages, ubunden arbeidstid tas ut, ved møter og når pauser skal avvikles. Også ved sykefravær og mangel på vikarer har trykket blitt litt lettere for dem som blir igjen nå når åpningstiden er kortere. Ved kortere åpningstid er en nærere å følge bemanningsnormen utover hele dagen, enn når vi har lengre åpningstider. (Bikubå barnehage.)

Powered by Labrador CMS