DEBATT

– Under regjeringen Støre er likebehandlingen svekket: Tilskuddene til de private er ensidig kuttet med mange hundre millioner kroner. Påtvungne kostnader til byråkrati og rapportering har økt, skriver Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL.
– Under regjeringen Støre er likebehandlingen svekket: Tilskuddene til de private er ensidig kuttet med mange hundre millioner kroner. Påtvungne kostnader til byråkrati og rapportering har økt, skriver Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL.

– Støres gode ambisjoner forutsetter likebehandling og forutsigbarhet

Hvis det å flytte makta nedover betyr at kommunene kan forskjellsbehandle barnehagene vilkårlig, eller svekke forutsigbarheten, sparker regjeringen beina under sine egne ambisjoner, skriver PBL-direktøren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er gledelig når statsminister Jonas Gahr Støre gir uttrykk for høye ambisjoner for kvaliteten i barnehagesektoren. Det er også gledelig at han er tydelig på at private barnehager, også i fremtiden, skal være en del av løsningen.

Men dette forutsetter at regjeringen snarest skroter forslag som vil ødelegge for evnen til å levere høyere og jevnere kvalitet.

Mange fine ord

I innlegget «Å tenke stort om de minste», publisert i Dagens Næringsliv 27.01, setter Støre mange fine ord på regjeringens ambisjoner for barnehagesektoren.

Han er tydelig i sin beskrivelse av hvor verdifulle gode barnehager er – for barna og familiene deres her og nå, men også i det lange løp.

«Regjeringen vil, gjennom et tett offentlig-privat samarbeid, gjøre barnehagen til en fullverdig del av det norske utdannelsessystemet. Det betyr ikke at barnehage skal bli skole, tvert imot, barnehagen skal stå på egne ben. Men i takt med alt vi nå vet om barnehagens betydning, skrur vi ned prisen for å gå i barnehagen samtidig som vi skrur opp forventningene til kompetanse og kvalitet,» skriver Støre.

Det er positivt at kvalitet i barnehager blir satt på dagsorden, slik representanter for flere partier av ulik politisk farge i økende grad gjør.

Og jeg er sikker på at PBLs nesten 2.000 medlemsbarnehager er motivert til å gjøre sin del av jobben med å bygge fremtidens barnehagesektor.

Men da er det samtidig viktig å minne om at evnen til å levere høyere og jevnere kvalitet henger sammen med rammebetingelsene barnehagene har. Her er likebehandling og forutsigbarhet avgjørende.

Svekket likebehandling

Uten likebehandling vil barn forskjellsbehandles ut fra hvilken barnehage de går i. Og uten forutsigbarhet vil mange barnehager ikke klare å tiltrekke seg den kompetansen som er nødvendig for å oppfylle regjeringens mål.

Likebehandling av barn og barnehager var sentralt for barnehageforliket. Det var en viktig del av fundamentet for makspris på foreldrebetaling, som sikrer alle barnefamilier lik tilgang på plass, uavhengig av lommebok og bakgrunn.

Under regjeringen Støre er likebehandlingen svekket: Tilskuddene til de private er ensidig kuttet med mange hundre millioner kroner. Påtvungne kostnader til byråkrati og rapportering har økt.

Mange ser i dag med uro på fremtiden til sine virksomheter. I 2021 gikk fire av ti private barnehager med underskudd. Prognosene for 2022 er enda verre.

Vil flytte makta

I sin nye barnehagestrategi sier regjeringen at den vil flytte makt nedover. Det støtter PBL, men med visse forbehold.

Familiene bør fremdeles ha makten til å avgjøre hvilke barnehageplasser som har livets rett og hvilke som skal legges ned, gjennom hvilke barnehagetilbud de velger for sine barn.

Og en kommune som ønsker å investere i kvalitet ut over de nasjonale minstekravene, bør kunne stille like krav til alle barnehager.

Men hvis det å flytte makt nedover, betyr at kommuner blir gitt verktøy til å forskjellsbehandle barnehager vilkårlig, eller på annen måte svekke forutsigbarheten i sektoren, sparker regjeringen beina under sine egne ambisjoner.


Powered by Labrador CMS