DEBATT

Tone Seljenes Holme ber Knut Storberget om hjelp til å forstå forslaget til ny finansieringsmodell for barnehagesektoren.
Tone Seljenes Holme ber Knut Storberget om hjelp til å forstå forslaget til ny finansieringsmodell for barnehagesektoren.

Jeg trenger hjelp til å forstå

Forutsetningen for Storberget-utvalgets flertallsmodell er basert på et godt lokaldemokrati, men når feil fakta får styre vedtak, skapes det usikkerhet og gjør at tilliten til systemet svekkes, skriver innleggsforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Som styrer i en middels stor privat ideell (foreldreeid) barnehage, partner med Læringsverkstedet, har jeg ikke oversikt over hvor mange ganger en har endret forutsetningene for drift i de ti siste årene på nasjonalt og lokalt nivå. Jeg er nå alvorlig bekymret med tanke på at alt kan ende opp med å bli styrt på lokalt nivå. Da blir det mulig å gjøre endringer kontinuerlig.

Forutsetningen for Storberget-utvalgets flertallsmodell er basert på et godt lokaldemokrati, men når feil fakta får styre vedtak, skapes det usikkerhet og gjør at tilliten til systemet svekkes. Og med et stadig skiftende politisk flertall i kommunene, kan ett kommunestyre beslutte at de ikke lenger vil ha innslag av private barnehager.

Slikt skaper usikkerhet. Jeg opplever av det er det mange myter om oss i det politiske miljøet. At vi har mye penger, at vi ikke tar inn barn med spesielle behov, at vi har dårligere lønn og arbeidsvilkår og at vi har lavere bemanning enn de kommunale barnehagene, selv i 2021, hvor dette er regulert. Det hjelper heller ikke når til og med stortingspolitikere forsterker dette med sine innlegg og utsagn.

Men som med alle nye forsalg så skal jeg ikke gå i skyttergrava eller få panikk, men prøve å forstå før jeg svarer i en høring. Men da trenger jeg å forstå litt mer.

Jeg trenger hjelp til å forstå hvorfor det er store forskjeller mellom tilskuddssatsene til private barnehager i de ulike kommunene allerede i dag.

Jeg trenger hjelp til å forstå om lokal selvstyring og samhandling ikke vil øke kostandene betydelig i den offentlige forvaltningen, og at det ikke bidrar til mer administrasjon og økte driftsutgifter for kommunene.

Jeg trenger hjelp til å forstå hva definisjonen på «tilstrekkelig finansiering» er for en privat barnehage, uansett størrelse og eierskap.

Jeg trenger hjelp til å forstå definisjonen på en liten barnehage, og om tilskuddsløsningene for små barnehager gjelder uansett eierskap.

Jeg trenger hjelp til å forstå om flertallsmodellen til Storberget-utvalget ikke blir en svekkelse av de ansattes arbeids og lønnsvilkår. For tiltakene som foreslås er med å gjøre arbeidshverdagen enda mer usikker for oss som jobber i private barnehager. Med skiftende politisk styring i en kommune, kan vi fort ha greie tilskudd i en valgperiode, mens neste kommunestyre fratar oss nesten alle tilskudd. Hvilken barnehage vil da våge gi en ansatt fast stilling i et så usikkert kommunestyrt regime?

Jeg trenger hjelp til å forstå at det ikke vil bli enda større forskjeller mellom barns oppvekstsvilkår i Norge, når det allerede er store forskjeller mellom kommunenes økonomiske handlingsrom.

Og til slutt: Jeg trenger å forstå hva som gjør at Storberget-utvalget ser ut til å mene at barn i en kommunal barnehage har det bedre enn om de går i en privat barnehage.

Så kjære Knut Storberget, kan du hjelpe meg med å forstå dette, uten å pynte på sannheten og snakke ekte og ærlig?

Powered by Labrador CMS