DEBATT

Morten Steenstrup er advokat og stortingskandidat for Oslo Høyre.

– Vil de rødgrønne gjennomføre tidenes politiske ran av private barnehager?

Uten en gang å vurdere lovligheten av tiltakene, vil utvalget gjøre endringer som i realiteten vil føre til nedleggelse av svært mange private barnehager. Storberget-utvalgets forslag er regelrett konfiskering av den private eiendomsretten til barnehagene, skriver innleggsforfatteren.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit. Innlegget ble opprinnelig publisert i Dagbladet.

I 2002 sto 23 000 barn på venteliste for å få barnehageplass. I Stortinget var det bred enighet om full barnehagedekning og lavere foreldrebetaling innen 2005. Den gang som nå, hadde vi en mindretallsregjering med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Opposisjonspartiene, som hadde flertall på Stortinget, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, benyttet den gang sjansen til å inngå det såkalte barnehageforliket uten å ha med regjeringspartiene. I avtalen het det at «Kommunene har ansvaret for å sikre full barnehagedekning i kommunene, og samordner opptaket på en måte som sikrer likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager.»

Det er verdt å merke seg at Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet gjennom denne avtalen i Stortinget var pådrivere for å få private aktører til å etablere seg og investere i barnehagesektoren.

Mobiliseringen av private eiere har vært en gedigen suksess, og i dag er det full barnehagedekning, andelen barn i private barnehager er på om lag 50 prosent med 30 000 ansatte. 250 000 foreldre har barn i private barnehager.

I dag, nesten 20 år etter at barnehageforliket ble inngått, går de samme partiene, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet til valg på løfter som om de blir gjennomført, vil ta knekken på private barnehager.

I juni i år fremla et offentlig utvalg, ledet av statsforvalter Knut Storberget, forslag til ny finansiering av private barnehager. Storberget har både vært stortingsrepresentant og statsråd for Arbeiderpartiet, og man kunne nesten mistenke ham for å ha lest de rødgrønnes programmer før han la frem utvalgets innstilling.

Flertallet i Storberget-utvalget foreslår nå å avvikle deler av dagens nasjonale finansieringssystem hvor private aktører har en lovfestet rett til tilskudd på likeverdig grunnlag som kommunale barnehager. Kommunene skal få lov til å stille som vilkår at de private barnehagene for fremtiden skal være registrert som ideell virksomhet, for å få tilskudd. Storberget-utvalgets flertall foreslår en lovbestemmelse som vil tvinge eierne av private barnehager til å vedtektsfeste at eierne ikke lenger kan tjene penger. Hva vil resultatet bli om eierne av den private barnehagen nekter å bøye seg? Da vil den ikke lenger har rett til finansieringstilskudd. Og når det offentlige finansieringstilskuddet står for 85 prosent av inntektene, vil resultatet bli at barnehagen må avvikle. Det som foreslås er ren konfiskasjon av privat eiendomsrett. Utvalgets flertall foreslår også innføring av en kommunal forkjøpsrett til markedspris. Men når det samme flertallet samtidig legger frem forslag som fjerner all forutsigbarhet for de private barnehagene, blir ikke markedsprisen noe å snakke om lenger. Forkjøpsretten skal også kunne benyttes på barnehager som skal legges ned. Da skal barnehagen ha plikt til å utarbeide et avviklingsregnskap og det som finnes av verdier, med unntak av innskutt egenkapital, skal tilfalle kommunen.

Det Storberget-utvalget foreslår overfor private barnehageeiere, er et av tidenes største politiske ran av privat eiendomsrett. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett lignende forslag innen andre felter.

Det er ellers forbausende at Storberget-utvalget overhodet ikke har drøftet om forslagene vil være i strid med Grunnlovens § 97, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen eller Grunnlovens § 105. Min vurdering er at flere av forslagene vil være det. Videre vil flere av forslagene stride mot EØS-avtalen.

Det er grunn til å stille følgende spørsmål til Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå før valget:

Dere inviterte og mobiliserte private aktører inn i barnehagesektoren; vil dere nå støtte Storberget-utvalgets flertallsforslag som i realiteten vil konfiskere den private eiendomsretten til barnehagene?

Powered by Labrador CMS