Andelen barn med barnehageplass er fortsatt økende.
Andelen barn med barnehageplass er fortsatt økende.

Ferske tall: Dekningen øker fortsatt

282.600 barn gikk i private og offentlige barnehager i 2016.

Publisert Sist oppdatert

Det er en nedgang på 959 fra i 2015. Men dekningsgraden øker. For 1–5 åringer var dekningsgraden i  2016 på 91 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra året før. Dekningsgraden for 1- og 2-åringer år var 82 prosent, og dette er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige år. For 3–5-åringer var dekningsgraden 97 prosent, og det er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med 2015, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB)

I barnehagestatistikken for 2016, som ble offentliggjort tirsdag formiddag, går det fram at dekningsgraden mellom fylkene. Høyest dekningsgrad var det i Sør-Trøndelag og Troms med 94 prosent, samt Nord-Trøndelag med 93 prosent. Lavest dekningsgrad var det i Oslo og Østfold med henholdsvis 88 og 89 prosent.

I 2016 var det 46 000 minoritetsspråklige barn i barnehage, en økning på 7 prosent fra året før. Andelen minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år i barnehage i forhold til barn i samme alder med innvandrerbakgrunn var 76 prosent i 2016, 2 prosentpoeng høyere enn i 2015.

Andelen minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i alderen 1–5 år var 16 prosent, en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2015.

Av samtlige styrere og pedagogiske ledere var det 91 prosent som hadde barnehagelærerutdanning i 2016. På grunn av endringer i innsamlingen av personalets utdanningsbakgrunn som ble gjort i 2016, er ikke tallene direkte sammenlignbare med tidligere år, heter det i meldingen fra SSB.

 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.  

Powered by Labrador CMS