Torstein Tvedt Solberg (A) stilte Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) et skriftlig spørsmål knyttet til språkmidlene. Nå har han fått svar. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere spørretime på Stortinget.
Torstein Tvedt Solberg (A) stilte Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) et skriftlig spørsmål knyttet til språkmidlene. Nå har han fått svar. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere spørretime på Stortinget.

Ba statsråden sørge for en mer forsvarlig oppfølging av språkmidlene – nå har han fått svar

Torstein Tvedt Solberg (Ap) tok spørsmålet om manglende kontroll med språkpengene til Stortinget. Nå har han fått svar fra kunnskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

– Det som er overraskende er at statsråden er så passiv, og i så stor grad frikjenner dagens system.

Det sier Torstein Tvedt Solberg etter å ha lest kunnskapsminister Guri Melby (V) sitt svar på hans skriftlige spørsmål. Der spurte Tvedt Solberg om statsråden ville sørge for en mer forsvarlig oppfølging av språkmidlene, og bedre sikre at pengene faktisk går til å gi minoritetsspråklige barn bedre oppfølgning.

I sitt svar skriver Melby at tilskuddet «ikke er ikke ment å skulle dekke alt som gjøres av språkarbeid i barnehager med minoritetsspråklige barn, det er ment som et supplement til det arbeidet som kommunene og barnehagene allerede er pålagt å gjøre.»

Dette er saken:

  • Fra 2017 har det årlig blitt utdelt nærmere 150 millioner kroner til norske kommuner for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage.
  • Kommunene som oppfyller kriteriene trenger ikke søke, men får pengene direkte overført fra Utdanningsdirektoratet. Det stilles ikke krav om at kommunene rapporterer bruken, men de kan bli utsatt for en stikkprøvekontroll.
  • Barnehage.no har kartlagt kommunenes pengebruk, og sett nærmere på sikkerhetsmekanismene som ligger til grunn for at pengene brukes riktig.
  • I 2019 viser det seg at bruken av bare 22,8 av de nesten 150 millioner kronene som ble delt ut, faktisk ble kontrollert av myndighetene. Årene 2017 til 2019 sett under ett ble bare 33,7 av 437 millioner kroner kontrollert.
  • Barnehage.nos undersøkelser viser at det er store variasjoner fra kommune til kommune om hvordan pengene brukes. Fordelingen fører også til at en rekke minoritetsspråklige barn ikke får nytte av midlene. Enkelte kommuner har heller ikke kontroll på nøyaktig hva pengene brukes til.
  • Saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Stoler på kommunene

På samme måte som statssekretær Grunde Kreken Almeland har uttalt til barnehage.no, peker statsråden på at det allerede er et kontrollsystem i dag.

– Tilskuddet for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage er blitt evaluert to ganger tidligere av konsulentfirmaet Rambøll, henholdsvis i 2006 og 2014. Evalueringene viste at midlene går til formålet, og at det er stor bredde i tiltakene, akkurat slik lokal handlefrihet gir muligheter for, skriver Melby i sitt svar.

Hun peker videre på at hun ikke ønsker å belaste barnehagene med mer rapportering enn nødvendig.

– Jeg stoler på at både kommunene og barnehagene som mottar tilskuddet, er seg sitt ansvar bevisst og bruker tilskuddet til å støtte opp under det språkarbeidet som rammeplanen allerede har forpliktet dem til å gjøre, skriver hun.

Reagerer

Tvedt Solberg reagerer på at både statsråden og statssekretæren trekker fram rapporten fra 2014 som et bevis på at ordningen og kontrollen av den fungerer. Også 2014-rapporten fra Rambøll, viste det samme som barnehage.nos kartlegging har gjort. Nemlig at ikke alle fylkesmannsembetene (nå statsforvalterembeter, journ.anm) har gjennomført stikkprøvekontroller.

– Det er åpenbart flere ting å ta tak i, og det er nødvendigvis ikke en motsetning i å ta tak i utfordringene og ha et tillitsbasert system. Kontrollen bør fungere bedre, og man bør passe på at pengene kommer fram og brukes som de skal.

Arbeiderpartipolitikeren er klar på at det ikke er noen grunn for regjeringen til å ta sommerferie.

– Det er all grunn til å ta tak i dette. Regjeringen burde ha som mål å ta tak i dette allerede i forbindelse med høstens statsbudsjett – hvor premissene for neste års tildeling skal legges.PLes hele det skriftlige spørsmålet og svaret fra Melby her. (Ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS