Sliter med å få samiskspråklige barnehagelærere

- Dette er alvorlig for denne barnehageavdelingen, og for vårt arbeid med å bevare og utvikle sørsamisk språk og kultur, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen i et brev til Sametinget.

Det skriver Arbeidets Rett

Røros kommune har i to år vært forvaltningskommune for samiske språk. I avdelingen Svaale, i Ysterhagaen barnehage, skal sørsamisk være førstespråk. Men, kommunen opplever store utfordringer med rekruttering av barnehagelærere og fagpersoner som snakker sørsamisk, skriver avisen.

- Det har vært gjennomført flere stillingsutlysninger, og kommunen har strukket seg langt for å få tak i ansatte. Slik situasjonen er nå har kommunen ingen ansatte fra høsten på Svaale som snakker samisk hele tiden, og det er sterkt beklagelig. Vi jobber med utfordringen gjennom sommeren, men dette er per nå uavklart, sier Elgaaen i brevet til Sametinget.

Elgaaen forteller at det er noe lettere med rekruttering innenfor grunnskolen, men kommunen ser at det er et behov for at ansatte med samisk som fag får muligheten til å ta praktisk-pedagogisk utdanning. - Tilbakemeldinger vi har fått tyder på at ingen utdanningsinstitusjoner tilbyr dette. Vi har inngått et samarbeid med Nord universitet og deres tilbud innenfor sørsamisk lærerutdanning. Det håper vi vil bidra positivt til framtidig rekruttering. Det er viktig med fagpersoner innenfor både pedagogikk og sørsamisk språk og kultur, sier Elgaaen.

Powered by Labrador CMS