Skal se på tiltak for bedre kulturtilbud for barnehagebarn

Nylig stilte Marit Knutsdatter Strand (Sp) følgende skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V):

«Kulturskolen viktig i seg selv med sin aktivitet, sine elever, fagfolk og sitt kulturuttrykk, og i tillegg en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur bør ta for seg kulturskolen, der mange har sitt første møte med kultur. Kulturell skolesekk har hatt ulik innretning, og barnehager bør bli innlemma. Hvordan mener statsråden barnehager kan og bør bli ivaretatt for kulturell skolesekk eller lignende tilbud?»

Statsråden svarer at Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur høsten 2020.

«Gjennom meldingen ønsker regjeringen å løfte frem kunst og kultur for, med og av barn og unge. Målet er å se de ulike virkemidlene innen barne- og ungdomskulturfeltet i sammenheng for i enda større grad å komme barn og unge til gode. Kulturskolen vil derfor være en viktig del av denne meldingen. Det samme vil Den kulturelle skolesekken. Meldingen vil også se på tiltak for hvordan kulturtilbudet for barnehagebarn kan forbedres nasjonalt,» svarer kultur- og likestillingsministeren.

Powered by Labrador CMS