Samiske barnehager kan bli pilotbarnehager

Sametingets barnehageprosjekt SáMOS, samiske barn i nye pedagogisk rom, tilbyr nå muligheten for samiske barnehager å søke om å bli pilotbarnehage, skriver Nea radio

Målet med pilotbarnehageordningen i SáMOS er å samifisere barnehagen og gjennom dette legge et grunnlag for Sametingets SáMOS prosjekt, for å utvikle samisk barnehagepedagogikk og arbeidsmetode etter samisk tankemåte. Hensikten med SáMOS-prosjektet er å utvikle pedagogisk arbeid med utgangspunkt i samiske verdier, naturkunnskap, språk, kultur, ledelse og tradisjonskunnskaper. Pilotbarnehagearbeidet gjennomføres sammen med forskere fra Samisk høgskole.

Prosjektet starter opp med fire pilotbarnehager, og deretter skal flere barnehager involveres. 

– Nå har SáMOS-prosjektet kommet så langt at det konkret skal forske og utvikle samiske arbeidsmetoder sammen med samiske barnehager. Det blir interessant å følge samisk pedagogisk utvikling, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen ifølge nettestedet.

Powered by Labrador CMS