Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket legges, påpeker sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
Det er i barnehagen grunnlaget for å lære seg språket legges, påpeker sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Flere barn får et samisk barnehagetilbud

– Det er fint å se at flere samiske barn får innfridd sin rett til et barnehagetilbud som bygger på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Publisert Sist oppdatert

I 2022 har Sametingsrådet bevilget litt over 9,6 millioner kroner i tilskudd til 21 samiske barnehager og 11 samiske avdelinger i norske barnehager. Tilskuddet skal blant annet brukes på tiltak som utvikler og bygger barnehagetilbudet på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap, opplyser Sametinget i en pressemelding.

Totalt er det 753 samiske barn som får et barnehagetilbud som bygger på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap. Av disse er det 681 nordsamiske barn, 36 lulesamiske barn og 36 sørsamiske barn.

Ser man på utviklingen fra 2021 til 2022, er det 51 flere barn som får et samisk barnehagetilbud, ifølge Sametinget.

– Det er fint å se at flere samiske barn får innfridd sin rett til et barnehagetilbud som bygger på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonell kunnskap. Tilskudd til barnehager inngår i en større satsing på barnehager denne perioden, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i pressemeldingen.

Han viser til NOU 2016:18 Hjertespråket, som sier at samiske barnehager er det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samisk språk. Sametingsrådet skriver i sin tiltredelseserklæring Beaiveálgu at samiske barn og unge skal ha tilgang på opplæring i språk og kultur fra barnehage til høyere utdanning.

Av de 21 samiske barnehagene som har fått tilskudd i 2022 er det 19 nordsamiske barnehager, én lulesamisk barnehage og én sørsamisk barnehage. Av de 11 samiske avdelingene som har fått tilskudd er det syv nordsamiske avdelinger, én lulesamisk avdeling og tre sørsamiske avdelinger.

Powered by Labrador CMS