– Samiske barnehager og avdelinger gjør en svært viktig jobb med å styrke barnas samiske identitet ved å fremme bruk av samisk språk og formidling av samisk kultur, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)
– Samiske barnehager og avdelinger gjør en svært viktig jobb med å styrke barnas samiske identitet ved å fremme bruk av samisk språk og formidling av samisk kultur, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)

Deler ut over 7 millioner til barnehager

– Samiske barnehager og samiske avdelinger er svært viktige i samiske barns liv, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, når Sametinget nå har fordelt millionbeløp til 32 barnehager.

Publisert

Hvert år gir Sametinget tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager, som bygger på samiske verdier, språk, kultur og tradisjonskunnskap. I år er potten på 7.468.500,- kroner og er blitt fordelt til 22 samiske barnehager, og 10 samiske avdelinger i norske barnehager.

– Samiske barnehager og avdelinger gjør en svært viktig jobb med å styrke barnas samiske identitet ved å fremme bruk av samisk språk og formidling av samisk kultur, og Sametinget ønsker med tilskuddsordningen å bidra til dette, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding.

Nytt samisk tilbud

Det siste året har det vært en nedgang i antall samiske barn som får et barnehagetilbud bygget på samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap, fra 711 barn i 2020 til 696 barn i 2021. Størst nedgang har det vært i gruppen nordsamiske barn fra 649 barn i 2020 til 630 barn i 2021. I gruppen lulesamiske barn har antallet gått ned fra 31 i 2020 til 26 barn i 2021, mens det i gruppen sørsamiske barn økes fra 31 barn i 2020 til 40 barn i 2021.

Fra høsten 2021 opprettes det en ny sørsamisk barnehageavdeling i Røyrvik kommune ved Raarvihken byjjenimmiejarnge/Røyrvik oppvekstsenter. Sametingsrådet synes at dette er svært positivt, noe som bidrar til at flere sørsamiske barn får et samisk barnehagetilbud.

– Samiske barnehager og samiske avdelinger er svært viktige i samiske barns liv. Ifølge Hjertespråket (NOU 2016: 18) er samiske barnehager det viktigste enkelttiltaket for å sikre, bevare og vitalisere samiske språk. Fra Sametinget er vi derfor glade for at det opprettes en ny sørsamisk avdeling, sier Mikkelsen.

Viktige prosesser

Sametingsrådet har tidligere løftet behovet for å se på muligheten for å innføre gratis samisk barnehageplass. Samtidig har Storberget-utvalget levert en rapport som foreslår at kommunene i større grad skal bestemme tilskuddene til de private samiske barnehagene.

– Mange av de samiske barnehagene er i dag mindre private aktører. Når flere utvalg leverer forslag som vil ha konsekvenser for samiske barnehagene er det viktig for Sametinget å sikre de samiske barnehagene en forutsigbarhet til deres drift. Fremover vil det komme endringer for barnehagesektoren som trenger at Sametinget er tydelig. Jeg ser frem til å jobbe videre med forslaget om gratis samisk barnehageplass og sikre en god finansieringsordning, sier Mikkelsen.

Powered by Labrador CMS