– I år har det kommet inn flere søknader enn tidligere år, noe som er svært positivt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Deler ut millioner til samiske barnehageprosjekter

Sametingsrådet har bevilget 4,4 millioner kroner til 27 prosjekter i barnehager som aktivt arbeider med å styrke og utvikle samisk språk og kultur i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

– I år har det kommet inn flere søknader enn tidligere år, noe som er svært positivt. Kanskje har det å gjøre med Sametingets utviklingsprosjekt SáMOS, eller at flere ønsker å tilby et samisk tilbud i barnehagene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding.

Årets prioriteringer i tilskuddsordningen Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager, er språkutviklingsprosjekter, lokale utviklingsprosjekter med vekt på samisk tradisjonelt arbeid, etablering av nye samiskspråklige barnehagetilbud og utvikling av pilotbarnehager som er valgt til å være med i barnehageprosjektet SáMOS (Samiske barn i nye pedagogiske rom), opplyser Sametinget i pressemeldingen.

Årets midler er fordelt på ti språkutviklingsprosjekter, 13 lokale utviklingsprosjekter med vekt på samisk tradisjonelt arbeid og fire prosjekter knyttet til utvikling av pilotbarnehager.

Kurs for foreldre

Innen prioriteringen språkutviklingsprosjekter får blant annet Furua barnehage i Alta tildelt 125 500 kroner til ulike tiltak for å fremme samisk språk og kultur. Barna skal blant annet få lære enkelte samiske ord, tradisjonelle samiske leker, og være med på reinslakting og kalvemerking. En annen barnehage i Alta, Holmen gårds- og naturbarnehage, får 55 000 kroner til å berike og inspirere barnas lek med materiell og opplevelser som fremmer samisk språk og kultur.

Innen språkprosjekter får også Ferista friluftsbarnehage i Trondheim 100 000 kroner til prosjektet samisk språkkurs, hvor de vil gi foreldre til samiske barn i Trondheim kommune muligheten til å lære seg samisk parallelt med sine barn. Det skal være ettermiddagskurs for foreldrene i nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk, opplyses det i pressemeldingen.

– Det er lagt vekt på at dersom revitaliseringen av det samiske språket i Trondheim skal lykkes, kreves det at foreldrene også får mulighet til å lære seg språket, sier sametingsråd Mikkelsen.

Ny søker

Innen prioriteringen lokale utviklingsprosjekter med vekt på samisk tradisjonelt arbeid får blant annet Rishaugen barnehage i Alta tildelt 128 000 kroner til styrking av samisk kultur og språkopplevelser. De skal blant annet til et reingjerde og være med på reinslakting.

Espira-barnehagen i Stjørdal får tildelt 75 000 kroner til samisk kulturformidling og språkstimulering for småbarn. Formålet med prosjektet er å sikre at barna og familiene får utviklet sitt samiske språk og kultur.

– Denne barnehagen har ikke søkt tidligere, det er fint å se at de ønsker at samisk språk og kultur skal være en del av barnehagehverdagen, sier Mikkelsen.

Ny søknadsrunde for 2022 åpnes i begynnelsen av februar, opplyser han.

Mikkelsen oppfordrer barnehager som gir et samiskspråklig tilbud, og barnehager som ønsker å gi et tilbud som fremmer samisk språk- og kulturkompetanse for samiskspråklige barn, til å søke.

Her er oversikten over alle prosjektene som har fått støtte:

Powered by Labrador CMS