DEBATT

Silje Grønfoss er barnehagelærer og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Viken.
Silje Grønfoss er barnehagelærer og fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Viken.

Regjeringens barnehagestrategi er et steg i riktig retning! Punktum!

Det er ingen som stiller spørsmål ved viktigheten av at leger og flyvere har utdannelse. Hvorfor skal vi tenke annerledes for barnehage?

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Nylig kunne man lese et debattinnlegg på sidene til barnehage.no, hvor en barnehagelærer er sterkt kritisk til regjeringens barnehagestrategi. Det er mildt sagt bekymringsfullt når profesjonsutøvere ikke forstår viktigheten av sin egen kompetanse, og ikke kan forsvare behovet for økt antall utdannede barnehagelærere og fagarbeidere i barnehagen.

Når foreldre velger å plassere barnet sitt i barnehagen, skal de være trygge på at det blir møtt av kompetente personer med relevant utdanning. Det er ingen som stiller spørsmål ved viktigheten av at leger og flyvere har utdannelse. Hvorfor skal vi tenke annerledes for barnehage?

Kompetanse = kvalitet

Barnehagen er en del av utdanningsløpet. Barnehagen er en pedagogisk institusjon som skal ivareta styringsdokumenter som rammeplan for barnehagen og lov om barnehagen. Det er bekymringsfullt at noen mener at de ansatte som skal utføre mandatet ikke skal ha utdannelse! Vi vet at flertallet som jobber i barnehagene i Norge er ufaglærte (kun 41,8% barnehagelærere, 1486 på dispensasjon er tall fra 2020). Det er liten tvil om at økt kompetanse skaper bedre kvalitet i barnehagene.

Barnehagene i Norge har vært i en enorm utvikling. I 2018 kom Rapport om barnehagelærerrollen. Her kan man lese hvilken endring barnehagen har vært i de siste årene, og hvilket krysspress de ansatte står i. Det stilles store krav til det pedagogiske innholdet. Legge til rette for lek, utforsking, eksperimentering og læring, bygge gode relasjoner mellom barn og voksne, oppdatering på ny forskning, evaluering, kompetanseheving, foreldrekontakt osv. For å møte alle disse kravene på best mulig måte må man ha kompetanse i barnehagene.

Vi barnehagelærere må fremsnakke yrket vårt og viktigheten av vår kompetanse. Hvis vi skal rekruttere søkere til barnehagelærerutdanningen, kan vi ikke snakke ned profesjonen. Flere barnehagelærere i barnehagene vil føre til økt profesjonsfellesskap og yrkesstolthet. Retorikken endres og faguttrykkene ivaretas. Dette er igjen med på å heve statusen til barnehagelæreryrket.

Ikke redusert arbeidstid

Det er helt klart utfordringer vi må jobbe videre med parallelt som vi når målet om 60% barnehagelærere. Når flere ansatte i barnehagen skal ha plantid/ubunden tid, må vi kanskje se på hvordan vi kan løse dette på best mulig måte. Det passer fint at SFS2201 (Arbeidstid for ansatte i kommunale barnehager) skal reforhandles i år. Kan vi komme med noen nye måter å løse uttak av tiden på? For tid til planlegging, for og etterarbeid er svært viktig i en pedagogisk virksomhet.

Barnehagelærere i barnehagen har ikke redusert arbeidstid, slik innleder uriktig nevner i innlegget sitt. De har 4 timer til planlegging, for- og etterarbeid. Dette er tid de skal ha utenfor avdeling, men det er absolutt arbeidstid. Flere bruker langt mer enn disse timene også, men de er så samvittighetsfulle at de bruker av fritiden sin for at kvaliteten på avdelingen skal være best mulig.

Rapport for barnehagelærerrollen beskriver hvor presset styrerne i barnehagene er på tid. Mange barnehager er store, men styrerressursen er ikke økt tilsvarende. Det kan føre til at oppgaver som tidligere lå til styrer, nå blir lagt på avdelingsnivå. Det er behov for å kartlegge oppgaver barnehagelærer gjør som tar tiden bort fra barna.

Vi må ikke snakke ned behovet for og viktigheten av kompetanse og plantid/ubunden tid. Vi må jobbe for å få dette på plass, og synliggjøre hva dette gjør med bemanningen på avdeling. Vi må jobbe med flere ting parallelt, slik at vi får både flere barnehagelærere og økt bemanning.

Så JA til regjeringens barnehagestrategi og et mål om 60% barnehagelærere og 25% fagarbeidere! JA til å fremsnakke profesjonen!


Powered by Labrador CMS