– Det at vi nå ser at skolen og skolens rutiner med lekser inntar også barnehagen er ikke en utvikling vi liker og samsvarer dårlig for de av oss som mener vi må få mer lek gjennom læring og barnehagepedagogikk også inn i skolen, skriver Mona Fagerås (SV) i sitt spørsmål til statsråden.
– Det at vi nå ser at skolen og skolens rutiner med lekser inntar også barnehagen er ikke en utvikling vi liker og samsvarer dårlig for de av oss som mener vi må få mer lek gjennom læring og barnehagepedagogikk også inn i skolen, skriver Mona Fagerås (SV) i sitt spørsmål til statsråden.

Ba statsråden svare om lekser i barnehagen: – Ingen grunn til å tro at det er en etablert tradisjon

”Flere og flere foreldre melder om at norske barnehager tar i bruk lekser som en del av skolestarterprogrammet for 5-åringene. Har ministeren oversikt om dette er et omfattende "tiltak" og synes ministeren at lekser i barnehagen er en naturlig del av skolestarterprogrammet til norske 5-åringer?” spurte Mona Fagerås (SV). Nå har kunnskapsministeren svart.

Publisert

Under overskriften "Dropp lekser i barnehagen" forteller en mor i et leserinnlegg som nylig ble publisert på NRK ytring (og senere på barnehage.no), om 5-åringen som kom hjem med lekser etter at barnet startet som skolestarter i barnehagen.

”Jeg har tro på at skolen gjør en god nok jobb med å skape et godt forhold til lekser, og at det derfor ikke er nødvendig å starte med lekser på barnehagenivå. Det er mange gode måter å forberede barna på skole, uten å bruke lekser som et middel. Målet helliggjør ikke middelet, i alle fall ikke når middelet før eller senere oppleves som en belastning for barna,” skriver moren.

Les hele leserinnlegget her.

– Det står ingenting om lekser i rammeplanen for barnehager

Dette leserinnlegget fikk stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til å stille følgende skriftlige spørsmål til kunnskaps- og integreringsministeren:

”Flere og flere foreldre melder om at norske barnehager tar i bruk lekser som en del av skolestarterprogrammet for 5-åringene. Har ministeren oversikt om dette er et omfattende "tiltak" og synes ministeren at lekser i barnehagen er en naturlig del av skolestarterprogrammet til norske 5-åringer?”

– Det står ingenting om lekser i rammeplanen for barnehager. Men i dette tilfellet bruker barnehagen den faglige pedagogiske begrunnelsen at barna skal få et godt forhold til lekser og gjøre overgangen til skolen så god som mulig, skriver Fagerås blant annet i sin begrunnelse for spørsmålet.

– Det at vi nå ser at skolen og skolens rutiner med lekser inntar også barnehagen er ikke en utvikling vi liker og samsvarer dårlig for de av oss som mener vi må få mer lek gjennom læring og barnehagepedagogikk også inn i skolen, skriver Fagerås.

Les hele spørsmålet og svaret her.

– Ingen grunn til å tro at det er en etablert tradisjon

Statsråd Jan Tore Sanner innleder sitt svar med å understreke at han er opptatt av at overgangen mellom barnehage og skole skal være så god som mulig for barna.

Han peker på at rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver forplikter barnehagen til å legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning, og at barnehagen skal samarbeide med foreldre og skole om dette. Han peker også på at rammeplanen vektlegger at de eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. 

– Det refereres til en sak der lekser er gitt i en barnehage med begrunnelsen at barna skal få et godt forhold til lekser. Departementet har ikke oversikt over hvorvidt det er vanlig å gi lekser i barnehagen, men lekser er ikke nevnt i rammeplanen og vi har heller ingen grunn til å tro at det er en etablert tradisjon, skriver Sanner i sitt svar. 

– Skolene skal også være forberedt på å ta imot skolestarterne

– Som kunnskapsminister er jeg opptatt av at det også er et lokalt handlingsrom for barnehager og barnehageeiere. Vi må stole på at barnehageeiere, styrere og de som jobber i barnehagen har kompetansen til å foreta de konkrete pedagogiske avveiningene innenfor føringene av rammeplanen og barnas behov. All praksis skal understøtte målsettingene og føringene i rammeplanen. Dersom foreldre har spørsmål til barnehagens praksis, bør de ta kontakt med barnehagen. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger og ta hensyn til foreldrenes synspunkter, skriver statsråden.

Han understreker avslutningsvis at skolene også skal være forberedt på å ta imot skolestarterne, og at regjeringen derfor har lovfestet en plikt for skolene til å samarbeide med barnehagene om denne overgangen.

Powered by Labrador CMS