IllustrasjonI en ny undersøkelse utført av Sentio for Fagforbundet, er over halvparten enige i at private ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester.
IllustrasjonI en ny undersøkelse utført av Sentio for Fagforbundet, er over halvparten enige i at private ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester.

Undersøkelse: Over halvparten er mot privat profitt på velferdstjenester

Motstanden mot profitt i velferden er størst blant Ap, SV og Rødts velgere, mens blant Høyre-velgerne er det derimot klart flertall for at private selskaper skal kunne ta ut profitt når de driver velferdstjenester på vegne av det offentlige.

Publisert

I en ny undersøkelse utført av Sentio for Fagforbundet, er over halvparten enige i at private ikke bør få ta ut profitt fra offentlige velferdstjenester, skriver Fagbladet FriFagbevegelse.

Dette er påstanden deltagerne i undersøkelsen svarte på: «Private selskaper bør ikke få ta ut profitt fra drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, barnehage og skole».

Det var 37 prosent helt enige i, 21 prosent litt enige, 16 prosent var litt uenige, mens 21 prosent var helt uenige. De resterende seks prosent svarte «vet ikke».

– Jeg er glad for at folk flest er enige med oss i at det er en uting at kommersielle selskaper tar ut store fortjenester fra norsk velferd, skriver Fagforbundet-leder Mette Nord i en e-post til FriFagbevegelse. 

For Fagforbundet er private selskaper innen velferden en viktig valgkampsak foran det kommende lokalvalget. 

– I årets valgkamp er en av de tydeligste konfliktene nettopp privatisering og profitt i velferden. For Fagforbundet er det viktig at vi får ordførere og lokalpolitikere som vil at kommunene skal drive velferdstjenestene selv, skriver Nord til Fagbladet.

Motstanden mot profitt i velferden er størst blant Ap, SV og Rødts velgere. Også i Senterpartiet er motstanden mot privat profitt noe høyere enn gjennomsnittet, men dette resultatet er ikke statistisk signifikant, kommer dte fram i undersøkelsen. Blant Høyre-velgerne er det derimot klart flertall for at private selskaper skal kunne ta ut profitt når de driver velferdstjenester på vegne av det offentlige. Likevel er det 43 prosent av Høyre-velgerne som var helt eller litt enige med Fagforbundets påstand.

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel mener at spørsmålet Fagforbundet har stilt til respondentene, er ledende. Hun viser til flere målinger som viser at flertallet i befolkningen er positive til at private bedrifter leverer offentlige tjenester, og etterlyser at Fagforbundet heller fokuserer på kvaliteten i tjenestene som leveres.

– Vi har løst de store oppgavene i Norge ved en offentlig-privat velferdsmiks, enten det var utbygging av olje på 60- og 70-tallet, å sikre full barnehagedekning tidlig på 2000-tallet eller å løse en rekordstor tilstrømning av flyktninger i 2015, skriver Kaltenborn i en epost til fagbladet.

Powered by Labrador CMS