Politikerne i Klepp kommune må bestemme seg for om de skal legge ned barnehager.
Politikerne i Klepp kommune må bestemme seg for om de skal legge ned barnehager.

Klepp kommune vil sikre at økonomiske ressurser blir brukt der det er nødvendig – vil legge ned barnehager

I Klepp kommune foreslår rådmannen å legge ned en rekke kommunale barnehager. Anslår å spare ni millioner kroner i året. Ikke uventet skaper det reaksjoner. 

Publisert

Med en overkapasitet på om lag 160 plasser, flere barnehager med ledig kapasitet, og en ny og større barnehage planlagt ferdigstilt i 2024, vil rådmannen få politikernes klarsignal til å legge ned til sammen fem kommunale barnehager de neste årene.

Frykter økte kostnader

Kommunen eier tre små barnehager med 27-37 barn, fem barnehager med 44-65 barn og fem større barnehager med 74-82 barn, fremgår det av sakspapirene som politikerne har fått tilsendt.

– Større barnehager gir et større fagmiljø, er mindre sårbare ved sykefravær og er mer økonomisk lønnsomme i drift. Ved endringer i behov kan større barnehager letter tilpasse seg. Små barnehager er mer sårbare og vil måtte ha en høyere bemanning enn lovkravet for å holde en forsvarlig bemanning. Dette var moment som kom tydelig fram under krisen ved covid-19.

Videre skriver rådmannen at konsekvensen av å ikke legge ned barnehageplasser, vil være en ytterligere kostnadsøkning per barnehageplass i kommunens egne barnehager, som igjen vil føre til at kommunen må utbetale høyere tilskudd til de private aktørene i kommunen.

Spare penger

Kommunens administrasjon har videre sett på tilskuddsnivået i nabokommunene, og har kommet fram til at en privat barnehage i Klepp kommune vil få et tilskudd som er om lag 1,5 millioner kroner høyere, sammenlignet med at den hadde ligget i Hå kommune.

– Nabokommunene har i flere år lagt ned mindre barnehager og bygd større barnehager, heter det i saksframlegget.

Kommunens egne utregninger viser at forslaget på sikt vil medføre en reduksjon i årlige kostnader med over 9 millioner kroner årlig fra 2025. Da er det i beregningene tatt med kostnader til bygging av en ny barnehage med åtte avdelinger, samt avhending av tomtene og bygningene som i dag brukes til barnehager som skal legges ned.

–  Verdt hver krone

Ikke uventet har kommunens forslag om å legge ned barnehager ført til reaksjoner. I høringsrunden som er gjennomført, tar blant andre pedagoger, fagarbeidere og pedagogiske medarbeidere ved Tu barnehage til ordet for at de er vert hver krone de koster i drift.

– Det at en liten barnehage koster mer økonomisk, tar vi igjen når det kommer til oppfølging av hvert enkelt barn og muligheten til å skape et tett pedagogisk samarbeid i en liten barnehage. En hverdag der barna kjenner alle ansatte og pedagoger som har et blikk for alle barn i hele barnehagen, skriver de i høringssvaret, og fortsetter:

– Vi er verdt hver krone det koster å drive Tu barnehage. Vi har kompetanse og erfaring som kommunen ikke kan sette en prislapp på. Tu barnehage er en viktig og nødvendig del av lokalsamfunnet, og det ønsker vi å være i mange år til.

Lokalsamfunnet slår også ring rundt Horpestad barnehage.

– Barnehagen blir vår eneste felles samlingssted når skolen blir lagt ned fra høsten 2022. Barnehagen er viktig for hele bygdemiljøet på Horpestad, ikke bare for dem som bruker barnehagen, sier Miriam Hadland, som er leder i samarbeidsutvalget ved Horpestad barnehage til Jærbladet (for abonnenter).

  • Disse grepene ønsker rådmannen
  • Legge ned Tu barnehage fra august 2021.
  • Legge ned Steingarden barnehage fra august 2021.
  • Legge ned Horpestad barnehage fra august 2022.
  • Legge ned Vasshus og Myrsnibå barnehage når Sporafjell barnehage står ferdig i 2024.

Politikerne skal ta stilling til den nye barnehagebruksplanen for Klepp 20. august. Da er det hovedutvalget for barn og unge som får saken på sitt bord.

 

Powered by Labrador CMS