Kunnskapsminister Trine Skei Grande.
Kunnskapsminister Trine Skei Grande.

Har vurdert krav om at private barnehager må godkjennes på nytt: – Ulempene er større enn fordelene

I dag kan kommunene legge ned egne barnehager ved nedgang i barnetall. Departementet har vurdert om private barnehager må søke om ny godkjenning etter en viss tidsperiode.

Publisert Sist oppdatert

Det var i forbindelse med et skriftlig spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes at kunnskapsminister Trine Skei Grande opplyste om departementets vurdering av å innføre et krav om at private barnehager må få ny godkjenning etter en viss tidsperiode.

For at et slikt krav skal kunne ha en effekt, må det også gjelde for barnehager som allerede er godkjent, skriver statsråden i svaret sitt, og fortsetter:

– Dette vil være en vesentlig endring sammenlignet med dagens regulering og innebære et tilbakekall av en rettighet som barnehagene allerede har fått. Det vil også føre til mer administrasjon i kommunene, som jevnlig må godkjenne alle barnehager på nytt. Jeg mener at et krav om ny godkjenning etter en viss tidsperiode vil kunne føre til mindre stabilitet i barnehagetilbudet. Hvis eierskapene blir mer kortsiktige, kan dette skape usikkerhet hos ansatte og foreldre til barn i private barnehager. Jeg mener derfor at ulempene ved en slik regulering enn så lenge er større enn fordelene. Vi vil imidlertid følge nøye med på utviklingen fremover og gjøre nye vurderinger av behovet for regelverksendringer.

Ønsker mangfold

Grande er klar på at utbyggingen av den private delen av barnehagesektoren har vært en viktig forutsetning for at vi i dag har oppnådd full barnehagedekning, og de private barnehagene vil også i fremtiden være viktige for å opprettholde et godt barnehagetilbud over hele landet.

– Regjeringen ønsker en mangfoldig barnehagesektor. Dette innebærer at det skal være rom for barnehageeiere med ulik størrelse og eierform og med ulike pedagogiske profiler på barnehagene.

Endringer i lovverket

Statsråden slår fast at deler av dagens regelverk er tilpasset en barnehagesektor under utbygging.

– Det er behov for et tilpasset regelverk som både sikrer at offentlig tilskudd kommer barna til gode, og som ivaretar ønske om mangfold, åpenhet og kvalitet, skriver hun videre, og viser til regjeringens arbeid med ny barnehagelov.

Regjeringen har hatt forslaget til ny barnehagelov ute på høring. Ifølge regjeringens egne nettsider er det planlagt at deler av lovforslaget skal legges fram for Stortinget i februar. Hva som legges fram da, er ikke kjent. Ifølge oversikten vil det også komme en proposisjon knyttet til endringen i barnehageloven i april.

Powered by Labrador CMS