Torstein Tvedt Solberg (Ap) ber kunnskapsministeren svare på når resten av endringene i barnehageloven kommer.
Torstein Tvedt Solberg (Ap) ber kunnskapsministeren svare på når resten av endringene i barnehageloven kommer.

Endringer i barnehageloven: –Frykter regjeringen kommer med nye unnskyldninger

Torstein Tvedt Solberg (Ap) frykter at regjeringen finner nye unnskyldninger for å utsette endringer i barnehageloven. Nå ber han kunnskapsministeren om svar.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringens forslag til ny barnehagelov skulle i utgangspunktet legges fram i løpet av høsten 2019, så kom meldingen at den skulle legges fram før jul samme år. Julen kom, og da varslet departementet at loven skulle legges fram i løpet av februar 2020. Det skjedde heller ikke. I april samme år, opplyste departementet at de ville utsette større endringer i barnehageloven til høsten. Men da oktober kom, sa kunnskapsminister Guri Melby til barnehage.no at de tar sikte på å legge fram lovforslaget i løpet av våren.

Bekymret

Nå er Torstein Tvedt Solberg (Ap) bekymret for at det kommer nok en utsettelse fra regjeringens side.

– Min bekymring er at prosessene som nå pågår blir nok en unnskyldning for regjeringen til å utsette framleggelsen av sine konklusjoner til Stortinget. De har hatt en tradisjon med å utsette sakene, og dette kan være nok en grunn til å utsette saken, sier han til barnehage.no.

Prosessene han viser til er det hurtigarbeidende utvalget regjeringen nå må sette ned som følge av budsjettenigheten med Fremskrittspartiet, samtidig er Velferdstjenesteutvalgets rapport på høring.

– Men regjeringen har sendt over seks av tretten forslag til stortinget om endringene som var på høring i april 2019. Er ikke det en god framgang?

– Det er en god start. Men samtidig har regjeringen også vært tydelig på at dette bare er en start, og at det de har levert til Stortinget er de enkleste spørsmålene som ikke har den store betydningen for sektoren. Man har ikke tatt tak i de vanskelige sakene og de store smutthullene som finnes i dagens utdaterte regelverk.

– Er det ikke bra at regjeringen nå får flere innspill, både fra det hurtigarbeidende utvalget som skal settes ned og Velferdstjenesteutvalgets arbeid, slik at regjeringen og til slutt dere på Stortinget har godt nok beslutningsgrunnlag?

– Det ligger veldig mye bra i utvalgene, og det er sikkert nyttige ting som kan komme fram i flere prosesser. Men man må nå konkludere på noen områder, sier han.

Mister troen

I et skriftlig spørsmål har Tvedt Solberg nå bedt kunnskapsminister Guri Melby avklare når Stortinget kan forvente å få lovendringsforslagene på sitt bord. Han ber også Melby begrunne hvorfor endringsforslagene som allerede har vært på høring ikke kan fremmes for Stortinget nå.

– Har du troen på at regjeringen kommer til å legge fram lovendringene i løpet av våren, som de har uttalt til oss?

– Jeg mister troen for hver dag som går, og har sluttet å tro på lovnadene fra Melby.

Dette gjenstår:

26. april 2019 ble regjeringens forslag til endringer i barnehageloven sendt på høring. Regjeringen ville få tilbakemeldinger på 13 punkt. Punkt som er uthevet har regjeringen allerede lagt fram hele eller deler av for Stortinget.

 1. Tildeling av tilskudd til nye private barnehager.
 2. Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.
 3. Beregningen av driftstilskudd til private barnehager.
 4. Beregning av tilskudd til pensjon i private barnehager. (Lagt fram i statsbudsjett)
 5. Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagevirksomheten.
 6. Krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
 7. Bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 8. Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak.
 9. Ansvar for å føre økonomisk tilsyn. (Endring vedtatt)
 10. Hjemmel til å få opplysninger som er nødvendige for å utføre tilsynet. (Endring vedtatt)
 11. Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. (Endring vedtatt)
 12. Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene. (Endring vedtatt)
 13. Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.
Powered by Labrador CMS