Kunnskapsdepartementet lar statssekretær Grunde Kreken Almeland svare for Guri Melbys uttalelser.
Kunnskapsdepartementet lar statssekretær Grunde Kreken Almeland svare for Guri Melbys uttalelser.

Kaller budsjettavtalen en solid styrking av økonomien i private barnehager - mener det fremdeles vil være riktig å kutte i pensjon

Kunnskapsminister Guri Melby kalte budsjettavtalen med Frp for en solid styrking av økonomien til private barnehager. Men lar statssekretæren svare for seg når vi spør hva hun sikter til.

Publisert

Barnehage.no har, via Kunnskapsdepartementets kommunikasjonsavdeling, bedt kunnskapsminister Guri Melby svare på en rekke spørsmål knyttet til budsjettenigheten med Frp. Det er statssekretær Grunde Kreken Almeland som svarer på epost, via kommunikasjonsavdelingen. Vi har valgt å gjengi svarene ordrett.

- Du uttalte følgende på pressekonferansen: «Som kunnskapsminister vil jeg også trekke frem at det er positivt at vi har blitt enige om å satse på toppidrettslinjene våre og utstyr på yrkesfag, samt en solid styrkning av økonomien til private barnehager.» Hvordan mener du budsjettavtalen er en solid styrking av økonomien i private barnehager? Hva sammenligner du med?

– Dette er en styrking sammenliknet med det opprinnelige budsjettforslaget når det gjelder pensjon. Videreføring av kapitaltilskuddet på et 2020-nivå er reelt sett en styrking av økonomien til de private barnehagene.

– Du har gjentatte ganger argumentert med at private barnehager er overfinansiert på pensjon, og at private barnehager ikke skal være overkompensert for utgifter de ikke har. Er dette en oppfatning du fremdeles har?

– Jeg synes det er bra at vi nå skal ta en gjennomgang av finansieringen av private barnehager med partene i sektoren. Generelt er vi opptatt av at barnehagene skal få dekket de kostnadene de har til pensjon, så må vi se nærmere på hvordan alle utgiftene henger sammen.

– Mener du fremdeles at det vil være riktig å kutte i barnehagers pensjonstilskudd?

– Se svar over

– Du har uttalt, blant annet i Stortinget og i intervju med oss, at det er gjort en helhetlig gjennomgang av finansieringen av de private barnehagene, og at det er den som har vært lagt til grunn når regjeringen har foreslått endringer i barnehageloven og pensjonstilskudd. Nå har du som partileder vært med på å forhandle fram en enighet om at det skal settes ned et utvalg som blant annet skal utrede finansieringen av private barnehager. Sett i lys av tidligere uttalelser: Mener du dette er et nødvendig utvalg? Hvis ja, hvorfor har du endret mening?

– Vi har utredet kuttet i pensjonstilskuddet grundig, men det er fint med en gjennomgang av hele finansieringen. Det tenker jeg er fornuftig der vi står nå.

– Vil det faktum at det nå skal settes ned et utvalg føre til at det resterende arbeidet med de varslede endringene i barnehageloven blir utsatt?

– Det må vi komme tilbake til.

Oppfølging

Etter første epostutveksling, sendte vi følgende oppfølgingsspørsmål. Også her gjengir vi svarene ordrett.

– Er det en grunn til at statsråden selv ikke ønsker å svare på spørsmål knyttet til hennes egne utsagn?

– (Vi ønsket å svare så raskt som mulig, og da var det statssekretæren med ansvaret for feltet som kunne ta det.)

– Almeland svarer: «Vi har utredet kuttet i pensjonstilskuddet grundig, men det er fint med en gjennomgang av hele finansieringen. Det tenker jeg er fornuftig der vi står nå.» Vil det si at det likevel ikke var gjennomført en helhetlig gjennomgang av finansieringen av private barnehager, som statsråden har hevdet gang på gang – også fra Stortingets talerstol?

– Vi har tatt en helhetlig gjennomgang, samtidig har det vært et tydelig ønske om en ny gjennomgang og inkluderende prosess, og det er vi positive til.

– Mener du fremdeles at det vil være riktig å kutte i barnehagers pensjonstilskudd? Dette er et ja eller nei-spørsmål.

– Ja, det er riktig at vi ønsker at pensjonstilskuddet best mulig skal tilpasses de faktiske kostnadene.

Detaljer

Barnehage.no har også bedt om svar på en rekke spørsmål knyttet til hva budsjettenigheten med Frp praktisk vil bety for barnehager og kommuner.

  1. Regjeringen endret finansieringsforskriften 23. oktober, hvor raskt blir endringene reversert?
  2. Ifølge forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal kommunene fatte vedtak om satser til private barnehager innen 31. oktober. Vi legger til grunn at alle kommuner har fulgt forskriften. Hvordan må kommunene nå gå fram for å endre vedtakene? Blir det satt ny frist for å fastsette nye vedtak, og hva blir klagefristen?
  3. Hvor stor forsinkelse må de private barnehagene regne med at det blir med å fastsette tilskudd som følge av endringene som nå gjøres?
  4. Hvor raskt vil departementet fastsette nye nasjonale satser?
  5. Budsjettenigheten legger til grunn at kapitaltilskuddet skal fryses på 2020-nivå, første halvår av 2021. Hvordan vil en eventuell endring i kapitaltilskudd etter første halvår gjennomføres i praksis?

Til det svarer Almeland:

– Først må statsbudsjettet vedtas i Stortinget, så skal vi komme tilbake med detaljene.

Powered by Labrador CMS