Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad.
Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad.

Dette betyr den nye borgerlige flertallsregjeringen for barnehagene

I den nye regjeringsplattformen forplikter samarbeidspartiene seg til å lovfeste retten til et godt barnehagemiljø, utvikle et bedre og mer uavhengig tilsynssystem, og øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent - over tid.

Publisert

Med knappest mulig margin, 19 mot 17 stemmer, ga landsstyret i KrF råd til stortingsgruppa om å si ja til regjeringsavtalen i kveld, ifølge Dagbladet

Dermed er det klart for den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1983, skriver Venstre i en pressemelding. 

Både KrF, Høyre, Venstre og Frp har godkjent den nye regjeringsplattformen, opplyser Erna Solberg på pressekonferansen torsdag kveld.

– Vår ambisjon er å trygge Norge for framtida. Etter tøffe, men gode forhandlinger, har vi funnet sammen, sier statsministeren.

Her kan du se hva de er blitt enige om

– Vet stadig mer

Dette står det om barnehage i regjeringsplattformen: 

Vi vet stadig mer om hvor viktige de tidlige årene i barnas liv er for deres senere utvikling. Nettopp derfor er kvalitet, kompetanse og trygghet i barnehagene viktig. Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek, læring og utvikling på barns premisser. Godt barnehagemiljø krever kompetanse og samspill både mellom barn og trygge voksne, og barna imellom.

Regjeringen ønsker et mangfoldig barnehagetilbud og vil legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage. Mangfoldet i barnehagesektoren har vært avgjørende for full barnehagedekning og utviklingen av kvalitet og ulike pedagogiske profiler.

Barnehagen kan gi barna gode sosiale ferdigheter og forståelse for egne og andres grenser, og regjeringen vil fremheve viktigheten av trening i sosial kompetanse. Språk er nøkkelen til like muligheter i skolen og i samfunnet.

Læring må skje gjennom lek, og den enkelte barnehage må ha frihet til å legge til rette for et stimulerende miljø som støtter opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Små barn utvikler ferdigheter gjennom lek, og det er ingen motsetning mellom lek og læring. Lek har verdi i seg selv og er en god arena for mestring og utvikling.

Gode barnehager er aller viktigst for de mest sårbare barna, barn som trenger sosialt fellesskap, trygge og kompetente voksenpersoner og språklig stimuli og utvikling. Derfor vil regjeringen følge opp arbeidet med aktiv rekruttering til barnehager i områder med høy andel minoritetsspråklige barn, og gode moderasjonsordninger som gjør barnehage tilgjengelig for alle.

Regjeringen vil: 

 • Fortsette arbeidet med kompetanseheving for å heve kvaliteten i barnehagen.
 • Over tid øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent.
 • Lovfeste retten til et godt barnehagemiljø.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Gjennomgå reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet, likebehandling av barn og mangfold i barnehagesektoren.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Utvikle et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, skolefritidsordning og andre kommunale tjenester.
 • Styrke kompetansen i barnehage og skole for å avdekke og forebygge vold og overgrep.
 • Sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg.
Powered by Labrador CMS