Bjørn Arild Gram er styreleder i KS. Han er glad for støtte til deres krav om at kommunesektoren må få krisestøtte, som blant annet skal dekke ekstrautgifter i barnehagesektoren. KS mener imidlertid at øremerking nødvendigvis ikke er løsningen. Også PBL-direktør Anne Lindboe er klar på at barnehagesektoren trenger penger, men om det skal komme i form av en krisepakke eller ikke, er mindre viktig.
Bjørn Arild Gram er styreleder i KS. Han er glad for støtte til deres krav om at kommunesektoren må få krisestøtte, som blant annet skal dekke ekstrautgifter i barnehagesektoren. KS mener imidlertid at øremerking nødvendigvis ikke er løsningen. Også PBL-direktør Anne Lindboe er klar på at barnehagesektoren trenger penger, men om det skal komme i form av en krisepakke eller ikke, er mindre viktig.

Både KS og PBL mener sektoren trenger penger til ekstrautgifter

Verken KS eller PBL er uenige i at det trengs mer penger som følge av koronapandemien. Men egen krisepakke til barnehagesektoren er nødvendigvis ikke løsningen.

Publisert

Arbeiderpartiet har tatt til orde for en egen krisepakke til barnehage- og skolesektoren. Verken regjeringen, eller et flertall på Stortinget ser ut til å ville støtte kravet nå. 

– KS er for glad for støtte til vårt krav om at også kommunesektoren må få krisestøtte som blant annet dekker ekstrautgifter i skole og barnehage. 

Det sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, til barnehage.no. Han er klar på at enkelte utgifter, som for eksempel bortfall av foreldreinntekter i kommuner som må stenge barnehager og skoler, bør kompenseres særskilt.

– Vi har imidlertid tillit til at lokale folkevalgte vil forvalte midlene fornuftig og til det beste for både barn, elever og andre innbyggere i sin kommune. Det er derfor ikke behov for at krisestøtte til kommunene blir øremerket med krav om søknad og rapportering som vil ta tid og ressurser som heller bør brukes til tjenester til innbyggerne, sier han.

Økte kostnader

PBL er klar på at medlemsbarnehagene deres opplever økte kostnader som følge av pandemien.

– Både kommunale og private barnehager har gjort en formidabel jobb med å sikre gode tilbud for barn og familiene deres i en krevende situasjon under pandemien. Men dette koster, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

En kartlegging PBL selv har gjort hos sine medlemsbarnehager, viser at mer enn åtte av ti barnehager rapporterer om økte kostnader, mens færre enn én av ti rapporterer at de har fått kompensasjon for dette fra kommunen.

– Dette kan sette mange barnehager i en krevende situasjon, og det bør alle som er opptatte av gode barnehager ta på alvor, sier Lindboe, og forsetter:

– Vi mener det åpenbart er behov for mer økonomiske midler i sektoren. Om det skal komme i form av en krisepakke eller ikke, er mindre viktig. Tilskuddssystemet er satt sammen slik at det ikke er økte kostnader i private barnehager, men økte kostnader i kommunale barnehager, som styrer nivået på tilskuddene. Det er utgangspunktet også under pandemien. I den forbindelse har staten et ansvar for å gi kommunene en tilstrekkelig og forutsigbar finansiering. Hvis finansieringen ikke er god nok, må staten følge opp, enten med øremerkede midler eller i form av økte totalrammer.

Vil følge med

Og Lindboe er klar på at PBL vil følge med hvordan kostandene i kommunene blir regnskapsført, nettopp for å sikre at de private barnehagene får pengene de har krav på.

– Vi vet at våre barnehager har økte kostnader, og vi går derfor ut fra at kommunale barnehager også har det. Så er det også viktig å se økte kostnader på dette området i sammenheng med en bemanningsnorm som mange steder ikke er fullfinansiert, og et tariffoppgjør som vi ennå ikke vet kostnaden på, sier hun.

Og peker på at de vil være tydelig på at kommunene skal følge opp prinsippet om at økte kostnader i kommunale barnehager skal gjenspeiles i økte tilskudd til private barnehager.

– Vi er enig med KS om å oppfordre kommunene til å forskuttere tilskudd for 2022 slik at barnehagene får koronapengene nå som de trenger dem og ikke om to år. Men det aller viktigste er at pengene kommer. Derfor vil vi fremover følge nøye med på hvordan økte kostnader i kommunale barnehager under pandemien regnskapsføres.

Lindboe er klar på at selv om det er mange barnehager som opplever det som krevende å håndtere økte kostnader både til renhold, smittevernstiltak og økt vikarbruk, så er det også mange andre områder i samfunnet som kjenner på konsekvensene av pandemien.

– Barnehagene har vært en vesentlig del av løsningen for samfunnet, og det har kostet, og for mange vil det kunne bli krevende å holde åpent til enhver tid i tiden som kommer. Men barnehagene er likevel mindre hardt rammet enn mange andre der ute. Derfor har vi tillit til at vi sammen kan komme frem til gode og fornuftige løsninger til alles beste dersom situasjonen tvinger frem tiltak, enten lokalt eller nasjonalt, sier hun.

Powered by Labrador CMS