Daglig leder Per Erik Jenssen var vertskap da Abid Raja (V) og Elisabeth Holter-Schøyen (V) gjestet barnehagen.

Venstretopper på besøk hos Ånnerudtoppen

Abid Raja lover å kjempe for foreldrenes valgfrihet og mer forutsigbare rammevilkår for de private barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uken var Asker Venstres førstekandidat, Elisabeth Holter-Schøyen på besøk i Ånnerudtoppen barnehage. Hun hadde med seg nestleder i Venstre og stortingsrepresentant, Abid Raja, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen.

Mattilbud som treffer alle

Det er viktig at politikere besøker barnehager, mener daglig leder Per Erik Jenssen, som også er leder i PBLs lokallag i Asker.

– Mange diskusjoner om barnehagedrift dreier seg for mye om eiendom og spekulasjoner om store overskudd i private barnehager som ikke kommer barna til gode. Derfor er vi veldig glad for at politikerne tar seg tid til å besøke barnehagen vår for å se hva vi egentlig driver med, forteller Jenssen til Barnehage.no.

Han er særlig stolt av barnehagens naturfokus, og mener mattilbudet de kan tilby fordi de har egen kokk er et viktig bidrag for trivsel og ernæring i barnehagen. Jenssen er opptatt av å formidle til politikerne at god og næringsrik mat i barnehagen kan virke sosialt utjevnende.

– Matpengene vi tar er moderate. 400 kroner per måned. Det bidrar til at vi kan ha egen kokk, og gi et tilbud som treffer alle barna. En regulering av matpengene, som noen politikere ønsker, vil fort føre til at vi ikke har råd til kokk lenger. Det vil svekke ernæringen til de barna som kanskje ikke får med seg så bra matpakke hjemmefra, sier Jenssen.

Under besøket ble ulike utfordringer for private barnehager drøftet. Jenssen mener bemanningen på småbarnsavdelingene har blitt bedre. På grunn av lange åpningstider og lavere bemanningsnorm er det mer krevende på storbarnsavdelingene. Det er her det trengs mer ressurser nå, ifølge Jenssen.

For familier og samfunnet

Abid Raja mener mange av både utfordringene og løsningene i sektoren handler om politisk vilje.

– Hvilket inntrykk har festet seg hos deg etter besøket?

– Først og fremst hvor god jobb som gjøres i mange av de private barnehagene med å følge opp barna og sørge for at de har et godt tilbud. De som jobber i de private barnehagene, fortjener skryt for den jobben de gjør, sier han.

Blant sakene Venstre-nestlederen ønsker å løfte, er rullerende opptak: At det er nyttig for familier og barn, og godt for samfunnet, fordi foreldre kommer fortere ut i jobb.

Politikerne fikk også hilse på noen av hovedpersonene i Ånnerudtoppen barnehage.

Noe av nøkkelen for en slik utvidelse av det offentlige velferdstilbudet er mer politisk velvilje og forutsigbare vilkår for private, ifølge Raja.

– Mange foreldre opplever at de ikke har barnehageplass når foreldrepermisjonen utløer, og må enten ta ulønnet permisjon eller ty til hjelp fra foreldre og venner for å få hverdagen til å gå opp. Derfor vil Venstre innføre rett til barnehageplass når foreldrepermisjonen er over, i praksis et løpende opptak. Løpende opptak krever at det er nok barnehageplasser og noe overkapasitet i deler av året. Da må vi legge til rette for at private barnehager kan opprettholde plasser selv om barnetallet går ned, utdyper han til Barnehage.no.

Svært kritisk til styringsrett

Flere av barnefamiliene som møtte politikerne under besøket poengterte viktigheten av en god miks av ulike barnehager.

– Dette må vi ta vare på i Asker kommune, understreker Elisabeth Holter-Schøyen.

Hun pekte på at det noen steder i Asker er for lav kapasitet og mangel på barnehageplasser, mens det andre steder er høy kapasitet og mange plasser. Det tyder på at det er behov for justering av kapasiteten av barnehageplasser lokalt, ifølge førstekandidaten.

– Asker Venstre er derimot svært kritisk til at kommunen skal få makt til å styre dette mer og få «styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet», som det heter i regjeringens barnehagestrategi. Det er verken i kommunens eller foreldrenes interesse at kommunen får en slik styringsrett, sier hun.

Foreldrenes valgfrihet og likebehandling av alle barnehagene er viktig for Asker Venstre, poengterer også Holter-Schøyen på spørsmål om de vil utvide eller styrke det kommunale barnehagetilbudet.

– Vi har ingen planer om at kommunen skal kjøpe opp private barnehager, eller utvide andelen kommunale barnehager. Ingen familier er like, og barn har ulike behov. Derfor ønsker Venstre et mangfold i barnehagetilbudet, slik at familier kan velge et tilbud som passer for dem og barnet.

– Barn går ikke bare i barnehage og derfor ønsker vi søskenmoderasjon til familier som har barn både i barnehage og skolefritidsordning, legger hun til.

Redd det kan bli verre

Fra privat barnehagesektor rapporteres det nå om en voksende andel barnehager med underskudd. Det bekymrer Abid Raja.

– Barnehager med røde tall i regnskapene er ikke bra for verken barna, foreldrene eller de ansatte. Jeg er bekymret for denne utviklingen, og redd for at regjeringens planer om ny finansiering og styring av barnehagesektoren vil gjøre at det går fra vondt til verre.

Selv lover han å kjempe for foreldrenes valgfrihet og mer forutsigbare rammevilkår for de private barnehagene.

Mer om Ånnerudtoppen barnehage

  • Andelsbarnehage hvor alle foresatte automatisk er andelseier så lenge de har barn i barnehagen.
  • 5 avdelinger
  • Egen kokk i 100% stilling som lager mat til barn og ansatte
  • Har et eget lite hus for 5-åringene med 17 barn

For Venstre er kvaliteten på barnehagene det som er viktig. Ikke hvem som driver eller eier dem, poengterer Holter-Schøyen.

– Derfor vil vi prioritere å bruke pengene på ting som kommer barna og foreldrene til gode. Kompetanse hos ledelse og ansatte, gode inne- og utemiljøer og nok voksne er helt avgjørende for barna. Det er foreldrenes valgfrihet som må styre utviklingen i barnehagetilbudet og hvor plasser justeres opp og ned, sier hun.

Daglig leder Jenssen sier at situasjonen for Ånnerudtoppen barnehage er god nå med tanke på søkere og dekning.

– Det tyder på at vi leverer et godt barnehagetilbud, sier han.

– Tror du det vil fortsette slik?

– Ja, jeg håper det, men med økt kommunal makt vil fort usikkerheten øke enda mer. Derfor er valgfrihet, forutsigbar finansiering og likebehandling så viktig.

Powered by Labrador CMS