Politikerne i Trondheim må ta stilling til om de skal utsette innføringen av bemanningsnormen.
Politikerne i Trondheim må ta stilling til om de skal utsette innføringen av bemanningsnormen.

Tirsdag skulle politikerne avgjøre om de skulle bryte loven

Politikerne i Trondheim skal ta stilling til om de skal bryte loven, eller ikke. Rådmannen foreslår å utsette innfrielsen av bemanningsnormen.

Publisert Sist oppdatert

– Trondheim kommune opptrer lite tillitvekkende, og det er oppsiktsvekkende når de som myndighet med ansvar for å føre lovlighetskontroll med barnehagene selv foreslår å bryte loven.

Det sier styreleder Hilde Furuholt Valle og daglig leder Torstein Johannessen i en pressemelding etter at rådmannen i Trondheim kommune har foreslått å utsette innføringen av bemanningsnorm.

I løpet av tirsdagen skal nemlig politikerne i kommunen ta stilling til om de vil utsette innføringen av bemanningsnormen. Bakgrunnen er et stort merforbruk i sektoren i 2018. Merforbruket var på 18 millioner kroner, og det var knyttet til spesialpedagogiske vedtak og tilrettelegging. Ubalansen ble videreført til 2019, og samtidig var det fristbrudd ved PPT i to bydeler i 2018. Dette fører til at vedtakene først blir gjort i år, og også da belastes 2019-budsjettet. 

– Merforbruket på spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging vil til en viss grad bli utlignet av mindreforbruk i de kommunale barnehagene og sentralt avsatte midler, heter det i de kommunale sakspapirene.

Merutgifter

I tillegg anslår rådmannen at barnehagemyndighetens vedtak om stenging av den private barnehagen Gnist Trøa, betyr merutgifter for kommunen i 2019 på omlag 10 millioner kroner. Pengene innbefatter blant annet opprettelse og drift av to samlede kommunale barnehagetilbud til barn fra Gnist Trøa og kommunale observatører i barnehagen. Gnist Trøa er fortsatt i drift under klagesaksbehandlingen hos Fylkesmannen.

– Det understrekes at anslaget er usikkert og avhenger av hvor lang tid det tar før klagesak om stenging avgjøres hos fylkesmann og om saken går videre i rettsapparatet, heter det i sakspapirene.

I budsjettet for 2019 hadde bystyret bevilget fire millioner kroner med mål om å innfri bemanningsnormen i kommunale barnehager i tråd med lovens krav fra 1.8.2019. Rådmannen foreslår nå at disse midlene ikke skal tildeles, med mindre prognosen for barnehageområdet da er i balanse. 

Dårligere tilbud

Et slikt vedtak vil også gå ut over de private barnehagene, ved at de ikke vil få finansieringen før om tre år.

– Vi er pålagt å øke bemanningen fra i år, samtidig som tilskuddet for å dekke dette tidligst kommer om to år. Det gjør at vi tærer hardt på egenkapitalen og går med underskudd de nærmeste årene. Vi er en foreldreeid barnehage, alle penger går tilbake til driften av barnehagen – og konsekvensen blir derfor et dårligere tilbud til våre barn, sier styreleder Hilde Furuholt Valle.

Hun legger til at dersom forslaget fra rådmannen vedtas vil verken kommunale eller private barnehager i Trondheim være rustet til å innfri økte kvalitetskrav i form av bemanningsnormen innen fristen 1. august 2019.

– Det er oppsiktsvekkende at Trondheim kommune foreslår å begå lovbrudd som rammer barna, ved ikke å innføre bemanningsnormen Stortinget har vedtatt ved lov. Verst vil det være for de private barnehagene, som etter reglene skal ha tilskudd basert på to år gamle regnskap i kommunale barnehager. Dersom politikerne utsetter bemanningsnormen, vil vi og andre private barnehager ikke få finansiering for bemanningsnormen før tidligst om tre år. Foreldre betaler akkurat det samme for barnehageplassen i Trondheim, og har krav på å få levert samme kvalitet, men private barnehager har ikke penger til å finansiere kravene før om tre år. Det bør ingen foreldre, ansatte eller eiere i Trondheim finne seg i, sier Valle.

Powered by Labrador CMS