Politikerne i Trondheim måtte ta stilling til om de skulle utsette innføringen av bemanningsnormen.
Politikerne i Trondheim måtte ta stilling til om de skulle utsette innføringen av bemanningsnormen.

Politikerne forkastet forslaget om å bryte loven

Tirsdag skulle politikerne i Trondheim ta stilling til om de skulle følge rådmannens forslag. Nemlig å kutte i bevillingene til barnehagene, og på den måten utsette innføringen av den lovpålagte bemanningsnormen.

Publisert

Tirsdag ble det klart at kommunen fikk 22 millioner kroner i statlig tilskudd for å oppfylle bemanningsnormen. Deretter vedtok formannskapet at de ikke ønsket å støtte rådmannens kuttforslag, melder Adressa.

Bakgrunnen for rådmannens kuttforslag var et stort merforbruk i sektoren i 2018. Merforbruket var på 18 millioner kroner, og det var knyttet til spesialpedagogiske vedtak og tilrettelegging. Ubalansen ble videreført til 2019, og samtidig var det fristbrudd ved PPT i to bydeler i 2018. Dette fører til at vedtakene først blir gjort i år, og også da belastes 2019-budsjettet. 

– Merforbruket på spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging vil til en viss grad bli utlignet av mindreforbruk i de kommunale barnehagene og sentralt avsatte midler, heter det i de kommunale sakspapirene.

I tillegg anslo rådmannen at barnehagemyndighetens vedtak om stenging av den private barnehagen Gnist Trøa, betyr merutgifter for kommunen i 2019 på omlag 10 millioner kroner.

Det tok også politikerne hensyn til, og vedtok å bevilge ytterligere 10 ekstra millioner til barnehage, øremerket til Gnist Trøa-saken.

Powered by Labrador CMS