Marit Knutsdatter Strand (Sp) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
Marit Knutsdatter Strand (Sp) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Ba statsråden om å svare om kuttforslag

Kutt i pensjonspåslag og nedjustert kapitaltilskudd. Marit Knutsdatter ville ha svar fra statsråden. Det har hun fått.

Publisert Sist oppdatert

Marit Knutsdatter Strand (Sp) har bedt statsråd Guri Melby om å vise oversikten over de samlede konsekvensene av kuttet i pensjonspåslaget og reduseringen i kapitaltilskuddet.

I forrige uke svarte kunnskapsminister Guri Melby på spørsmålet.

Kunnskapsministeren viser til at private barnehager vil få en reell reduksjon i driftstilskuddet som følge av regjeringens kutt i pensjonspåslag. Men hun går ikke med på at barnehagene vil få en reell endring i nivået på kapitaltilskudd.

- Departementet har på vanlig måte foretatt en teknisk justering av kapitaltilskuddet, basert på forventet rentenivå og forventet prisvekst i 2021. Rentenivået er historisk lavt, og pris- og kostnadsveksten er som følge av koronautbruddet betydelig lavere enn normalt. Dette vil påvirke private barnehagers kapitalkostnader i 2021. Da er det naturlig at også kapitaltilskuddene justeres i tråd med forventet kostnadsnivå, skriver Melby i sitt svar.

Kutt på én prosent

Melby viser videre til at departementets beregninger viser at de fleste barnehagene vil få en reduksjon i driftsinntektene på mellom en og to prosent om påslaget nedjusteres.

- Gjennomsnittlig reduksjon for alle barnehager er litt over en prosent. Reduksjonen er omtrent den samme uavhengig av størrelse og om barnehagene er i en sammenslutning med flere barnehager, skriver Melby videre.

Du kan lese hele svaret her (ekstern lenke).

Ikke et kutt

Melby viser videre til at om lag en tredel av de private barnehagene går med underskudd i et enkeltår, men Utdanningsdirektoratets regnskapsstatistikk for 2017 og 2018 viser at kun om lag 15 prosent av barnehagene gikk med underskudd to år på rad. Hun viser videre til en rapport fra Telemarksforsking som viser at størrelsen på overskudd eller underskudd har liten sammenheng med tilskuddene barnehagene mottar, og at barnehager med lave inntekter ikke har spesielt svake årsresultater.

- Jeg mener det ikke er riktig å vurdere bevilgningsendringer som er reelle kutt sammen med nominelle endringer i tilskudd som skyldes rentenivå og pris- og kostnadsvekst. Det er ingen reell endring i kapitaltilskuddet til private barnehager. Samlet vil dermed den reelle reduksjonen i tilskudd for private barnehager være 215 mill. kroner i 2021, og dette grunnet nedjusteringen av pensjonspåslaget.

Powered by Labrador CMS