Kommunen vil hente alle barn med spesped-timer til sine barnehager

Foreldre til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp har fått to ukers frist til å søke om å få bytte til en kommunal barnehage. Målet er mer effektiv drift.

Publisert Sist oppdatert

Holmestrand kommune vil samle barna med behov for spesialpedagogisk hjelp til én kommunal barnehage i hver skolekrets, skriver Jarlsberg Avis (krever innlogging).

Skal foreldre med barn i private barnehager beholde tilbudet om spesialpedagog i barnehagen, må de bytte barnehage.

– Barn som har vedtak i dag kan beholde den spesialpedagogisen de har per i dag ved å søke overflytting til den kommunale barnehagen som spesialpedagogen er tilsatt i, skriver Holmestrand kommune i et brev til foreldrene, datert 29. januar, som avisa refererer fra.

Søknadsfristen er 15. februar.

– Vil ikke rive ham vekk

Eva Stranna er en av foreldrene som blir berørt. Hun er kritisk til den nye ordningen som hun mener ikke setter barnas beste først.

– Barn trenger tid til å bli trygg på de voksnes og skaffe seg venner. Særlig gjelder dette barn som av ulike årsaker henger litt etter. Sønnen min trives kjempegodt i BMB (Botne menighetsbarnehage), og vi er sterkt imot å rive ham vekk fra miljøet, sier Stranna til Jarlsberg Avis.

– Vise mangfold

Avisa skriver at rundt ti barn i de ni private barnehagene i Holmestrand har spesialpedagogisk oppfølging.

– En del av barnehagehverdagen er å vise at vi har et mangfold. Vi lar ofte venner være med på oppfølgingstimene – vi opplever at det er gøy og status å få være med og «trene», sier Gunn Tove Blanchard og Lene Johansen, som henholdsvis er styrer i BMB og Gaupås barnehage, til Jarlsberg Avis.

Mer effektivt

Lasse Berntzen (H) leder utvalget for Oppvekst og omsorg i Holmestrand. Han forklarer overfor Jarlsberg Avis at vedtaket handler om at kommunens spesialpedagoger skal bruke minst mulig av arbeidstiden på forflytning mellom barnehagene.

Han innrømmer at det ikke er heldig for barn med behov for oppfølging å måtte bytte barnehage i tre-fire-årsalderen.

–  Men vi har en utvikling mot større og mer robuste enheter innenfor flere sektorer, også barnehager. Jeg tror dette primært handler om at noen små barnehager ser at den nye virkeligheten er utfordrende. Vi har ikke ekstra ressurser å sette inn for å gjøre livet enklere for en liten privat barnehage. Også de må tenke nytt, og det er det noen av dem som gjør, sier Berntzen til Jarlsberg Avis.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS