Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.
Administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Valg 2017: Ber om mer forutsigbare rammer

Dagen etter valget gir PBL-direktør Arild M. Olsen uttrykk for at det nye Stortinget må ta ansvar for å skape mer forutsigbare rammevilkår for barnehagesektoren.

Publisert Sist oppdatert

Etter et svakt valg av Arbeiderpartiet går det mot en ny periode med Erna Solberg (H) som statsminister.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) sier til barnehage.no at valgresultatet innebærer at det ikke ser ut til å bli noen dramatiske endringer for barnehagesektoren i kommende periode.

– Over 90 prosent av de som kommer inn på det nye stortinget representerer partier som ønsker stabilitet i sektoren. Men bildet er sammensatt, og så er det en del ting som sektoren i løpet av valgkampen er blitt utfordret på, som vi må svare på, sier Arild M. Olsen.

Ingen store konflikter

PBL-direktøren sier at det ikke har vært noen store og tunge konflikter mellom barnehagesektoren og den sittende regjeringen. Han venter at det heller ikke vil bli det når Erna Solberg i høst skal sette sammen en ny regjering.

– PBLs formålsparagraf er å bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre og foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Slik jeg ser det, skal det med dette valgresultatet være mulig å få til dette arbeidet også i neste periode, sier Arild M. Olsen.

Profitt-debatten

Han påpeker imidlertid at kravet fra først og fremst Rødt og SV om å forby private aktører innenfor barnehage og annen velferd å ta ut fortjeneste på driften, ikke kommer til å forsvinne selv om disse to partiene ikke skal inn i regjerings- eller budsjettforhandlinger.

– Mindretallsregjeringer er alltid krevende. Vi må regne med at de som ønsker å lage støy rundt barnehagesektoren, vil fortsette å gjøre det. Men jeg registrerer at de partiene som har brukt valgkampen på å forsøke å henge ut private barnehager, har fått totalt åtte prosent av stemmene. Så jeg oppfatter ikke at det er noe høyt rop fra velgerne med krav om endringer, sier Olsen.

 Behov for nytt og bredt forlik

  Men debatten som har vært, og også utviklingen i sektoren, indikerer vel at det er behov for et nytt, bredt forlik om barnehagesektoren?

– Ja, og hvis vi ser 15 år tilbake, ble det gjort et bredt forlik rundt å etablere nye plasser. Siden den gang har det vært et godt samarbeid internt i sektoren. Det har vært et godt samarbeid mellom sektoren og Stortinget, mellom sektoren og kommunene og mellom sektoren og skiftende regjeringer. Jeg føler at de partiene som har vært med på å støtte opp under barnehageforliket nå har et ansvar for å skape stabile rammevilkår som kan ivareta både offentlige og private barnehager på en god måte. Barnehagesektoren er vellykket, men fortjener mer forutsigbare rammer slik at den kan fortsette å levere et bra tilbud til befolkningen.

– Hva tenker du på da?

–  Det handler om tilskudd og tilsyn. Og så må vi ha gode rapporteringssystemer som sørger for at alle kan føle seg trygge på at pengene som går til i barnehagesektoren brukes til det de skal, sier Arild M. Olsen.

Powered by Labrador CMS