Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja og kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.
Venstres utdanningspolitiske talsperson Abid Raja og kunnskapsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.

– Ønsker regjeringen å bygge en helhetlig statlig politikk på forslagene fra et hasteutvalg?

Abid Raja (V) spør, og får svar av kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Det er i et skriftlig spørsmål til statsråden, at Raja blant annet ber Brenna opplyse Stortinget om hun ser for seg at det er plass til samme nivå av private barnehager i Norge fremover.

Nytt utvalg?

Venstres utdanningspolitiske talsperson lurer også på om regjeringen ønsker å bygge en helhetlig statlig politikk på noe et hasteutvalg som Storberget-utvalget har lagt fram, eller om regjeringen ser for seg å sette ned et nytt utvalg som kan arbeide mer langsiktig og bygge sine forslag på mer omfattende utgreiinger.

Bakgrunnen for spørsmålet som ble stilt 1. november og besvart sist uke, er Hurdalsplattformens formuleringer om at en vil stramme inn regelverket for private barnehager, regulere kjøp og salg av private barnehager strengere, og vurdere meldeplikt og kommunal forkjøpsrett.

Samt gi kommunene strengere muligheter til å styre finansiering og krav, og åpne for å gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår.

Stortingets nettsider fins spørsmål og svar i sin helhet.

- Godt grunnlag

Statsråden svarer med budskapet om at reguleringen av private barnehager er tilpasset en periode da utbyggingen av barnehagesektoren hadde høy prioritet, for å sikre alle barn rett til barnehageplass.

Departementet har utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag for å gjøre regelverket mer tilpasset dagens situasjon, mener Brenna.

Les også: Varsler strengere og tydeligere regler for private barnehager.

Velferdstjenesteutvalget, og det hurtigarbeidende partssammensatte Storberget-utvalget, har også greid ut disse problemstillingene videre. I tillegg har departementet sendt på høring en rekke forslag om endringer i regelverket for private barnehager som ikke er fulgt opp ennå. Departementet har dermed et godt grunnlag for det videre arbeidet med finansieringssystemet for private barnehager, skriver kunnskapsministeren i sitt svar.

- Mest lønnsom

Hun hevder også at Velferdstjenesteutvalget, som var et ekspertutvalg av økonomer, statsvitere og jurister i NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten finner at barnehagesektoren er den mest lønnsomme velferdssektoren av de som ble undersøkt.

Barnehage.no gjør oppmerksom på at leder for velferdstjenesteutvalget, professor Kåre Hagen, i august i år uttalte følgende:

- Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt.

Les mer: Kåre Hagen: – Det er ingen hjemme alene-fest for velferdsprofitører

- Opptatt av dialog

Tilbake til kunnskapsministerens svar, så poengterer Brenna følgende:

- Private barnehager er en stor og viktig del av barnehagesektoren, men vi må ha et regelverk som sikrer at de offentlige midlene blir brukt effektivt og rettferdig og kommer innbyggerne i kommunen til gode. I det videre arbeidet vil jeg legge vekt på konsekvensene for de private barnehagene, kommunene, foreldrene og barna. Jeg er opptatt av å ha god dialog med partene i sektoren i tiden fremover.

Hun skriver også at hun mener at det i større grad bør være opp til kommunene å bestemme hvor mange barnehageplasser det er behov for i kommunen.

- Jeg vil ikke sette et måltall for hvor mange private barnehageplasser vi skal ha. Det hadde så vidt jeg vet heller ikke Solberg-regjeringen, avrunder statsråden i sitt skriftlige svar.

Powered by Labrador CMS