Professor Kåre Hagen var krystallklar på at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem.
Professor Kåre Hagen var krystallklar på at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem.

Kåre Hagen: – Det er ingen hjemme alene-fest for velferdsprofitører

Lederen av velferdstjenesteutvalget, professor Kåre Hagen, var krystallklar under Arendalsuka: – Det er en forurensing av det offentlige debatten å karakterisere ærlig økonomisk virksomhet for velferdsprofitører.

Publisert

Kraftsalven kom under Arendalsuka, og PBL-arrangementet med tittelen «Nye reguleringer av private barnehager - en ulykke for barn og ansatte eller nødvendige endringer?

Temaet for arrangementet var i hovedsak Storberget-utvalgets arbeid, og hvilke konsekvenser forslagene ville ha for sektoren.

Hagen viste i sitt innlegg til at Velferdstjenesteutvalget skulle se på velferdsytelsen ut fra den konteksten som var skapt: nemlig debatten om skattebetalernes penger som går til private aktører kommer fram, eller lekker ut i skatteparadiser eller inn i lommene til eierne.

– Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt, sa Hagen og fortsatte:

– Det er en helt feilaktig framstilling av det norske systemet. Det er fortjeneste ute og går, selvfølgelig, blant private aktører og det ligger under nivåene for sammenlignbar økonomisk virksomhet, sa han, og viste til at de hadde vært litt fallende de senere årene.

– Så det er ingen hjemme alene-fest for velferdsprofitører. Det er et falskt bilde, og jeg har sagt det, og jeg sier det selv om jeg skal være en fagmann: Det er en forurensing av det offentlige debatten å karakterisere ærlig økonomisk virksomhet for velferdsprofitører.

Forslag

I sitt innlegg viste Hagen til Velferdstjenesteutvalgets arbeid hvor de blant annet hadde sett nærmere på nettopp barnehagesektoren, og også kommet med enkelte forslag til endringer i finansieringsordningen til private barnehager.

– Velferdstjenesteutvalgets flertall henleder oppmerksomheten på at når vi skal re-kalibrere litt på systemet her, så må vi myke det opp og gi kommunene en større rolle. Så skal ikke jeg kommentere Storberget-utvalget, men jeg må få si at de tar den helt ut. De nærmest avvikler det statlige ansvaret og re-kommunaliserer hele sektoren, sa Hagen.

Han var tydelig på at han oppfattet at Storberget-utvalget på noen områder skyver Velferdstjenesteutvalgets arbeid litt for langt foran seg.

– Blant annet har mindretallets innstilling om superprofitt blitt tatt opp. Det er en diskusjon jeg ikke syns er bra. Superprofitt har en faglig god definisjon i økonom-miljøer. Det er fortjenester ut over normal økonomisk virksomhet innenfor den sektoren. Det finner ikke vi.

Polarisert

I tillegg til Hagen innledet Jennie Furulund, daglig leder og eier Lundegårdsløkka barnehage på Lillehammer, og Kjetil Solvang, økonomirådgiver i Kristiansand kommune. Og begge var kritiske til Storberget-utvalgets forslag.

Til slutt var det duket for en kort debatt mellom blant andre Mathilde Tybring-Gjedde (H), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Bjørn Arild Gram (KS), Anne Lindboe (PBL) og Robert Ullmann fra Stiftelsen Kanvas.

Det var også duket for debatt om framtidens finansiering av barnehagesektoren. Fra venstre: Hans Fredrik Grøvan (KrF), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Bjørn Arild Gram (KS) og Anne Lindboe (PBL). I tillegg deltok Robert Ullmann fra Stiftelsen Kanvas.
Det var også duket for debatt om framtidens finansiering av barnehagesektoren. Fra venstre: Hans Fredrik Grøvan (KrF), Marit Knutsdatter Strand (Sp), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Bjørn Arild Gram (KS) og Anne Lindboe (PBL). I tillegg deltok Robert Ullmann fra Stiftelsen Kanvas.

– Forslagene som ligger på bordet er polariserte, og det gjør det ikke lettere for oss politikere, sa Mathilde Tybring-Gjedde, som var klar på at det var avgjørende å ha forutsigbarhet for private barnehager.

Hun fikk støtte fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) som ville jobbe for et barnehageforlik 2.0, forene skyttergravene og få opp forutsigbarheten for sektoren.

Også KrFs Hans Fredrik Grøvan var klar på at det var viktig å få på plass et rammeverk som kunne bidra til å bevare mangfoldet i sektoren:

– Vi må lage modeller som sikrer forutsigbarhet, og som gjør at det går an å drive enten man er liten eller stor, sa han.

Powered by Labrador CMS