DEBATT

Abid Raja (Venstre) og Jan Tore Sanner (Høyre) med en felles utfordring til regjeringen.
Abid Raja (Venstre) og Jan Tore Sanner (Høyre) med en felles utfordring til regjeringen.

– Vi trenger et nytt barnehageforlik

Abid Raja (V) og Jan Tore Sanner (H) oppfordrer kunnskapsministeren og regjeringspartiene på stortinget til å begynne å snakke om et fornyet barnehageforlik.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

I Norge har vi utviklet en unik modell for barnehagesektoren gjennom brede forlik mellom de politiske partiene. Et godt offentlig-privat samarbeid har lagt grunnlag for full barnehagedekning, økt kvalitet og mangfold. Den 8. februar debatterte Stortinget forslaget fra SV og Rødt om profittfrie barnehager. I VG 10. februar varsler de samme partiene en «allianse» som i praksis vil være et brudd med den norske barnehagemodellen og gjøre det vanskelig eller umulig å drive private barnehager fremover.

Oppfordrer statsråden

I debatten ble det ytret et ønske fra flere partier, deriblant Høyre og Venstre, om å få til en bred og åpen dialog om organisering og finansiering av private barnehager. Målet var en varig og fungerende løsning som ivaretar mangfold og kvalitet i barnehagesektoren. Vi oppfattet at statsråd Tonje Brenna ønsket en slik dialog velkommen.

Vi vil med dette oppfordre kunnskapsministeren og regjeringspartiene på stortinget om å ta initiativ til samtaler på tvers for å samles om et fornyet barnehageforlik.

Barnehageforliket fra 2003 ga en bred forankring i Stortinget av prinsippene om å ta i bruk private krefter til å sikre full barnehagedekning i Norge. Dette har sikret forutsigbarhet og stabile rammevilkår i mange år og gitt private barnehageeiere en mulighet til å satse langsiktig på kapasitet og kvalitet, og bidra utvikling og innovasjon i sektoren.

Det er nå nærmere 20 år siden barnehageforliket, og det har skjedd store endringer i både sektoren og samfunnet for øvrig. Det gir et behov for å se på en fornyelse av barnehageloven og finansieringen av private barnehager.

Debatt om Storberget-rapporten

I 2021 la det partssammensatte Storberget-utvalget satt ned av Solberg-regjeringen frem sin rapport «Du er henta!». Denne utredet mulige endringer i finansieringen av private barnehager, og la frem en flertalls- og mindretallsinnstilling om fremtidig modell for finansiering.

Både før og etter utvalgets rapport har det vært stor debatt om veien videre for barnehagesektoren i Norge. For at sektoren kan fortsette å fokusere på barnas beste gjennom utvikling av infrastruktur, kvalitet og innhold må det sikres avklaringer om premisser og rammevilkår for private barnehager.

Regjeringen har varslet forslag med endringer i regulering av private barnehager til Stortinget i april.

Nå håper vi regjeringen tar imot vår invitasjon til å finne gode brede løsninger til det beste for barnehagen og barna.

Powered by Labrador CMS