Kunnskapsminister Guri Melby (V) har flere ganger uttalt at ekstrautgifter skal kompenseres, men pengene kommer fremdeles ikke fram
Kunnskapsminister Guri Melby (V) har flere ganger uttalt at ekstrautgifter skal kompenseres, men pengene kommer fremdeles ikke fram

Regjeringen har sagt at barnehagenes ekstrautgifter skal kompenseres – 7 av 10 har ikke sett noe til pengene

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at kun 30 prosent av barnehagene har fått økonomisk støtte fra kommunen til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronasituasjonen. Brutt ned på eierform er det store forskjeller.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har vært tydelige i veldig mange sammenhenger på at ekstrautgifter til smittevern skal kompenseres, og det gjelder også for eksempel vikarutgifter, som kommer som et resultat av høyt fravær fordi mange nå må holde seg hjemme med ganske lette symptomer.

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra talerstolen på Stortinget 14. oktober i fjor. Dette er et budskap som er gjentatt flere ganger, både før og etter. Og regjeringen har kommet med milliardoverføringer til kommunene.

Høsten 2020 bevilget blant annet regjeringen én milliard ekstra til barnehager og skoler for våren 2021. Men midlene var ikke øremerket.

– Det er kommunene selv som må fordele pengene videre, men vi forventer at lokalpolitikerne prioriterer skolene og barnehagene, sa kunnskapsminister Guri Melby til barnehage.no før jul.

Kommer ikke fram

Nå viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet at til tross for at nesten alle barnehager har hatt økte kostnader, er det langt fra alle som har sett noe til ekstramidlene.

30 prosent av barnehagene oppgir at de har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med koronapandemien i 2021. For 2020 er tallet kun 8 prosent.

Tallene inkluderer ikke tilbakebetaling av tapt foreldrebetaling fra kommunen. 11 prosent av barnehagene oppgir at de ikke vet om de har mottatt ekstra økonomiske midler.

Brutt ned på eierform, er det også tydelig at det er stor forskjell på om barnehagen er kommunalt eller privat eid.

For 2020 oppgir kun 3 prosent av de private barnehagene at de har fått ekstra økonomiske midler. Tilsvarende tall for kommunale barnehager er 12 prosent.

Også for starten av inneværende år er det en skjevfordeling mellom kommunale og private barnehager.

34 prosent av kommunale barnehager oppgir at de har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen, mens 13 prosent av de private opplyser det samme.

Må kompenseres

Marit Knutsdatter Strand (Sp)
Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Marit Knutsdatter Strand (Sp) er tydelig på at de flere ganger har vært på regjeringen for å sørge for at alle ekstrautgifter skal bli kompensert

– Og regjeringen har lovet det. Og det er jo et poeng å komme til bunns i hvorfor det er en del barnehager som opplever at de ikke har fått en kompensasjon de har behov for.

– Overføringen til kommunene har ikke vært øremerket, og regjeringen har lagt ansvaret over på kommunene for å fordele midler ut til barnehager og skoler. Ville øremerking vært en løsning?

– Senterpartiet er av den oppfatning at ingen kommuner er lik og smittesituasjonen forandrer seg. Det gjør det krevende å si at det bør være på den ene eller andre måten. Vi mener at kommunene må prioritere, og så må vi nasjonalt se på smittetrykker. Når kommuner og regioner blir hardt rammet, så må man gjøre det man kan for at de får de midlene og rammene de trenger for å løse behovene og smitteverntiltakene best mulig, sier hun

Kutte

En undersøkelse barnehage.no gjennomførte blant barnehagestyrere før jul viste at økte utgifter som ikke dekkes får konsekvenser.

31 prosent av barnehagene som hadde økte kostnader, svarte at de hadde vært nødt til å kutte. Mens en rekke barnehager gjorde seg da klare til å skru igjen pengekranen. Kutt i vikarbruk, leker og materiell, og vedlikehold sto langt opp på lista over ting barnehagene kuttet i. Men også de ansatte måtte ta sin del av kuttene. Sosiale tiltak og kompetanseheving ble kuttet, og noen barnehager svarte også at styrer måtte redusere tiden vedkommende brukte til administrasjon, og jobber mer på avdeling – alt for å få kabalen til å gå opp.

Powered by Labrador CMS